CaixaImpulse Innovació, convocatòria Salut 2023

Fundació "La Caixa"

Fins el 30/03/2023

Finançar projectes que contribueixin a traslladar el coneixement científic a la societat i que fomenti la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida.

CaixaImpulse s’adreça als centres de recerca que estiguin treballant en projectes que generin valor per a la societat, principalment centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre adreçades a la investigació.

Skip to content