Ajuts per a la realització d’activitats en l’àmbit del foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Fins el 26/01/2023

Finançar projectes de comunicació i divulgació que acostin la investigació, la tecnologia i la innovació a la ciutadania; que millorin l’educació cientificotècnica de la societat a tots els nivells i que impulsin la participació de la societat en els processos de R+D+i

Skip to content