Ajuts al teatre i al circ, 2024

Ministerio de Cultura y Deporte. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Fins el 11/04/2024

Finançar ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva del INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents Comunitats Autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Skip to content