Ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Fins el 08/07/2023

Impulsar i fomentar activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, que siguin innovadores, que generin ocupació de qualitat i contribueixin a la millora de la competivitat dels agents econòmics del sector.

La concessió d’aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva, s’estableixen en dos àmbits d’aplicació diferenciats:

A) Creació de noves entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases) de l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària o entitats/empreses que transformin una forma jurídica preexistent a cooperativa o societat laboral.

B) Inici de noves línies de negoci per part d’entitats amb activitat econòmica (veure tipologia d’entitats a l’article 7 de les Bases).

La subvenció serà com a màxim del 80% del cost del projecte, fins a un màxim de 6.000€ per beneficiari.

Skip to content