Sessió informativa a TJ sobre els ajuts per a projectes que fomentin l’Economia Social i Solidària

 2019-04-25

El proper dimarts 21 de maig, a les 18 h, acollirem a Torre Jussana una sessió informativa sobre la convocatòria de subvencions per a la promoció i el reforç de l’economia social i solidària 2019. Si voleu presentar projectes de la vostra entitat relacionats amb aquest model de desenvolupament econòmic veniu a la sessió per resoldre els dubtes que tingueu sobre aquesta convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona!

Per assistir a la sessió informativa només cal omplir el següent formulari:

Formulari d'inscripció sessió informativa subvencions promoció i reforç ESS 2019

L’economia social i solidària (ESS) comprèn aquells projectes socioeconòmics que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre i ho fan a través d’una perspectiva transformadora basada en la gestió democràtica i participativa i en el compromís amb la comunitat. Molts dels projectes que realitzen les associacions són projectes d’ESS i, per tant, poden ser susceptibles de rebre finançament en aquesta convocatòria.     

La dotació prevista per a aquests ajuts municipals és de 800.000 euros. L’objectiu és subvencionar projectes o activitats d’interès públic o social que contribueixin a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019.

Per aconseguir-ho s’han obert tres àmbits temàtics, que agrupen un total de vuit modalitats, cadascuna amb un import màxim de subvenció:

 • Acompanyament i formació
  • Suport a la constitució, millores de gestió, projectes d’innovació i noves línies de negoci.
  • Suport a projectes de formació interna de l’entitat per a la millora de la gestió, innovació i noves línies de negoci.
  • Projectes de formació adreçats a projectes col·lectius d’emprenedoria per capacitar en ESS i impulsar la sostenibilitat econòmica i tècnica dels projectes.
  • Pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de FP en entitats i empreses de l’ESS.

 

 • Intercooperació
  • Projectes promoguts per entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell, que contribueixin a l’assoliment del pla d’impuls de l’ESS.
  • Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social.

 

 • Comunicació i recerca
  • Accions de millora de la comunicació de l’oferta de béns, productes i serveis d’empreses, entitats i projectes de l’economia social i solidària.
  • Accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques per a ser replicades per entitats, empreses i projectes d’economia social i solidària

Els projectes s’han d’iniciar durant el 2019 i han de tenir una durada màxima de 12 mesos. Les subvencions cobriran fins el 80% de l’import total de cada projecte.

Només és permet la presentació d’una sol·licitud per a cadascun dels àmbits temàtics. Cada entitat pot presentar fins a un màxim de dues sol·licituds. El termini per presentar sol·licituds es tancarà el proper 29 de maig.

Skip to content