Recordem: termini per presentar el Model 347, fins el 28 de febrer!

 2017-02-16

El model 347 l’han de presentar totes aquelles associacions, exemptes (reconegudes de caràcter social) o no exemptes d’IVA, que hagin tingut operacions amb tercers superiors a 3.005,06 euros o bé hagin cobrat subvencions de qualsevol administració pública durant l’any 2016 per un valor superior als 3005,6 euros. El termini per fer-ho finalitza el 28 de febrer. La presentació d’aquesta declaració s’ha de fer de forma telemàtica.

 

Què cal declarar i què no cal declarar?

Us resumim les operacions que cal declarar:

– Entitats no reconegudes de caràcter social:

 • Ingressos i despeses anuals (2016) superiors a 3005,06 euros, amb un mateix proveïdor, clients o persones usuàries.
 • Subvencions d’administracions públiques cobrades durant l’any 2016 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.

 

-Entitats amb reconeixement de caràcter social:

 • Compres anuals (2016) de més de 3005,06 euros amb un mateix proveïdor, amb les excepcions de subministraments (aigua, electricitat i combustible) i les assegurances.
 • Ingressos no subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros (donacions, subvencions, etc..).
 • Ingressos subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros.
 • Subvencions d’administracions públiques cobrades durant l’any 2014 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.

*ATENCIÓ: si s’han rebut diferents subvencions d’una mateixa administració (és a dir, el NIF de l’administració pagadora és el mateix) i aquestes  sumen  més de 3.005,06 euros  sí que caldrà declarar-les.

Un exemple: Si una associació ha cobrat subvencions de diferents departaments o àrees d’una mateixa administració per projectes diferents i la suma de totes elles és superior a 3.005,06 euros, serà necessari declarar-les.

Quines són les operacions que no cal declarar:

 • Entitats no reconegudes de caràcter social:
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d’altres retencions o impostos que s’hagin declarat en d’altres models.
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l’any 2014 amb un import inferior a 3.005,06 euros.

 

 • Entitats amb reconeixement de caràcter social:
  • Els ingressos de les operacions exemptes d’IVA.
  • Les despeses de subministraments com l’aigua, l’electricitat, el combustible i les assegurances, encara que superin els 3005,06 euros.
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d’altres retencions o impostos que s’hagin declarat en d’altres models. 
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l’any 2016 amb import inferior a 3.005,06 euros.

 

Com cal presentar el model?

El model cal presentar-lo telemàticament. Per tal de confeccionar-lo, cal anar a la seu electrònica de l’Agència Tributaria i dirigir-se a l’apartat de “declaracions informatives”. Un cop allà només cal descarregar el programa d’ajuda i prevalidació i iniciar la sessió.

Un cop el model estigui confeccionat arriba el moment de la tramitació:

 • Les entitats que no disposin del certificat digital han de demanar la tramitació del model a alguna gestoria que disposi d’un certificat autoritzat per fer presentacions de models d’hisenda per compte de tercers.

 

En què us pot ajudar TJ?

Skip to content