Recordem com tramitar el certificat digital per poder presentar les subvencions telemàticament

 2016-12-15

A principis del mes de gener està previst que s'obri el termini per presentar les sol·licituds per a les subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona per a l'any 2017. Aquestes sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencial. Per poder fer-ho telemàticament, cal disposar d’un certificat de representació de persones jurídiques.

Les persones que disposin de certificat de representant de la seva associació podran presentar telemàticament la sol·licitud, així com realitzar moltes altres gestions amb les administracions. Recuperem la notícia on explicàvem els passos a seguir per sol·licitar aquest certificat de representació digital. 


 Actualment, les diferents administracions públiques estan apostant per potenciar els sistemes telemàtics de gestió de tràmits. Tant és així que, en el cas de l'Agència Tributària cada cop hi ha més gestions que cal realitzar exclusivament de manera telemàtica. Per aquest motiu, el certificat digital s'ha convertit en una eina imprescindible, també per a les associacions. Aquest document electrònic simplifica de manera significativa moltes gestions però per poder fer-ne ús cal conèixer i realitzar correctament els passos a seguir per sol·licitar-lo. En aquest recurs de Torre Jussana us expliquem què és el certificat digital, per a què serveix i com es pot obtenir.

Des de l’1 de juliol del 2016 s’han deixat d’emetre certificats de firmes electròniques per a persones jurídiques i s'han substituït per certificats de representació de persones jurídiques. Els que ja han estat emesos es podran fer servir fins a la seva caducitat o renovació. Aquest canvi afecta, simplement, en la manera com es tramita el certificat. Ho exposem en aquest recurs.

 

Què és el certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representació de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d'un subjecte. És, doncs, l'equivalent electrònic a un Document d'Identitat.

 

Tipus de certificats digitals

Existeixen 2 tipus de certificats digitals:

  • Certificat de persona física
  • Certificat de representant per a persones jurídiques.

Les entitats sense ànim de lucre han de sol·licitar el certificat de representant per a persones jurídiques.

 

Per a què serveix?

Els certificats digitals per a representants de persones jurídiques permeten:

  • Realitzar tràmits electrònicament amb les diferents administracions públiques estatals, autonòmiques i locals.
  • Sol·licitar subvencions: Tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres administracions, permeten fer els tràmits de subvencions en línia, mitjançant el certificat digital.

 

Com sol·licitar-lo?

Per sol·licitar el certificat digital per a representants de persones jurídiques cal realitzar els següents 4 passos: (tota la informació necessària està disponible a la pàgina web de la Fàbrica de Moneda y Timbre).

1. Consultar les consideracions prèvies i la configuració del navegador.

2. Fer la sol·licitud del certificat via internet. Cal que cliqueu en aquest enllaç per poder accedir al tràmit o bé, anar a la pàgina web del CERES- FNMT. Un cop finalitzat el procés de sol·licitud rebreu per correu electrònic un codi que necessitareu per acreditar la vostra identitat i més tard per descarregar el certificat.

3. Acreditació de la identitat en una Oficina del Registre: en aquest moment és quan cal personar-se amb el codi de sol·licitud a les Oficines de l’Agència Tributària o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Si us dirigiu a les oficines de l’Agència Tributària cal cita prèvia. La documentació que haureu de portar és la següent:

  • Codi obtingut a través del pas 1.
  • DNI, NIE o passaport.
  • Certificat de constitució de l'entitat.
  • Certificat del registre on estigui censada l'entitat, que corrobori la persona física que n'ostenta la representació legal i la vigència del càrrec. Aquest certificat haurà d'haver estat expedit en els 15 dies anteriors a la data de la sol·licitud del certificat digital. (El termini començarà a comptar des del dia següent al de la data d'expedició del certificat del registre, sense computar dissabtes, diumenges ni festius).

Més informació sobre la documentació a presentar (A partir de la pàgina 25 del document).

4. Descarregar el vostre certificat: un cop hagueu acreditat la vostra identitat en una Oficina del Registre i fent ús del codi de sol·licitud, des d’aquest enllaç us podreu descarregar i instal·lar el vostre certificat. En el moment de la realització d'aquest pas és quan caldrà pagar els 14 euros del cost de l'emissió del certificat.

Per omplir el formulari de descàrrega només serà necessari disposar del NIF de l'associació, el codi de sol·licitud assignat en el moment de realitzar-la (Pas 1) i una targeta per fer el pagament del certificat.

Des de Torre Jussana recomanem a totes les associacions que sol·licitin el seu certificat de representant, una eina cada cop més necessària per realitzar tràmits amb l'administració.

Skip to content