Recordem: ampliats els terminis per a l’elaboració dels comptes anuals i la celebració de l’Assemblea General de les entitats

 2020-10-02

Recordem a totes les associacions que els terminis per a elaborar els comptes anuals així com per celebrar l'Assemblea General en la qual s'han de sotmetre a aprovació s'han ampliat a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19COVID19.

Els nous terminis són els següents:

-Data límit per elaborar els comptes anuals: 31 d'octubre de 2020

-Data límit per celebrar l'Assemblea General: 31 de desembre de 2020

Aquests nous terminis es van establir en l'article 40 del reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 acordada pel govern de l'estat, i en el decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya.

 

Assemblees i reunions de junta virtuals: la millor opció per als temps actuals 

Pel que fa a les assemblees, també us recordem que encara que no estigui previst en els estatuts de la vostra entitat, podeu realitzar l'Assemblea General per videoconferència, sempre que es produeixin les següents condicions:

  • Que totes les persones associades disposin dels mitjans telemàtics necessaris per poder participar-hi.
  • Que el secretari o secretària de l'entitat pugui reconèixer la identitat de totes les persones assistents a l'Assemblea virtual, ja que caldrà fer-ho constar en l'acta de la sessió que posteriorment s'enviarà als socis i sòcies.

Pel que fa als efectes legals de la celebració de l'Assemblea General en format virtual, s'entendrà que aquesta s'ha realitzat en el domicili social de l'entitat.

Totes aquestes premises també seran aplicables per a la celebració de les reunions de les Juntes Directives. En aquest cas, fins i tot es pot plantejar que els acords que s'adoptin en aquestes sessions puguin fer-se efectius a través d'una votació per escrit i sense que calgui realitzar una reunió, si així ho decideix la persona que ostenta la presidència i aquesta decisió rep el suport, d'almenys, dos membres de la junta.

Recursos relacionats

 

Com us podem ajudar des de Torre Jussana?

Us informem i assessorem en  tot allò relacionat amb el dia a dia de la vostra entitat. Si teniu dubtes sobre com gestionar els espais de decisió i participació en el marc de la situació sanitària actual, feu-nos arribar la vostra consulta! (tjussana@bcn.cat, 93 256 41 18).

Skip to content