Què cal tenir en compte per fer la justificació de les subvencions de l’Ajuntament de BCN?

 2015-02-07

El proper 28 de febrer és l'últim dia per entregar la justificació de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per activitats i serveis de Districte i de Ciutat. Des de Torre Jussana hem elaborat una guia amb tot el que cal saber per realitzar correctament la justificació.

La justificació d'aquestes subvencions s'ha de realitzar durant els dos mesos següents a la data de finalització de l'activitat. Per tant, la data límit del 28 de febrer és vàlida per a tots aquells projectes en els quals s'indicava que la seva finalització era el 31 de desembre de 2014.

Les entitats que encara no hagin entregat la justificació per a projectes amb data de finalització anterior al 31 de desembre del 2014, han de tenir en compte aquests dos mesos de termini des de la data de finalització dels projectes presentats. Si aquest termini ja s'ha superat, cal posar-se en contacte amb el/la tècnic/a referent de l'entitat (de barri o de sector) i, igualment, presentar la justificació el més aviat possible. IMPORTANT: no s'atorgaran noves subvencions a aquelles entitats que tinguin pendent de justificar subvencions anteriors.

Què cal entregar?

La documentació que cal presentar és:

  • Instància de presentació.
  • Memòria d'activitats.
  • Memòria econòmica.

Els models per realitzar la justificació es poden descarregar a través d'aquest enllaç.

La justificació es pot entregar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
Adreces i horaris d'obertura OAC's

En què us pot ajudar TJ?

Skip to content