Què cal saber per formar part de la Junta Directiva d’una associació?

 2015-11-25

Nova Guia d’Assessorament de Torre Jussana, la 2a d’aquesta col·lecció de publicacions mensuals del centre, corresponent al mes de novembre. En aquesta ocasió porta per títol “Què cal saber per formar part de la Junta Directiva?” i hi exposem el que la Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil Català estableix sobre aquesta qüestió, així com algunes recomanacions per aconseguir un bon funcionament d’aquest òrgan de govern encarregat d’acomplir les decisions preses per l’assemblea de l’associació.

En el document definim què és la Junta Directiva d’una associació i com s’enquadra en l’organigrama participatiu i democràtic de tota associació. També exposem qui pot formar-ne part, les funcions i tasques dels membres d’una junta, com es regula el seu funcionament i quines obligacions tenen els seus membres. Per a cadascun d’aquests punts oferim diverses idees i recomanacions per tal que cada associació pugui aplicar i adaptar la informació a la seva realitat.

La guia es pot descarregar en el següent enllaç:

Guia d’Assessorament núm. 2 – Novembre 2015 – Què cal saber per formar part de la Junta Directiva?

Des del passat mes d’octubre cada mes publiquem en format PDF una guia monogràfica que desenvolupa alguna de les temàtiques importants relacionades amb el bon funcionament d’una associació. Aquestes guies han estat pensades per oferir a les entitats un recurs amè, concís i pràctic que els permeti millorar o replantejar diferents àrees de l’organització i les anirem recopilant totes a l’apartat de publicacions de la web del centre. El primer número portava per títol “Les claus del bon funcionament d’una associació

Les Guies d'Assessorament se sumen a les altres dues col·leccions de publicacions del centre: Els Útils Pràctics (Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica) i els Dossiers Barcelona Associacions (Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn).

Skip to content