Publicat al BOPB l’atorgament definitiu de les subvencions 2012

 1995-01-01

En data 21 de juny ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’atorgament definitiu de les subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012.

En el document s’hi relacionen les respostes a les al•legacions presentades i, pel que fa a les subvencions que ja havien estat atorgades, la documentació que, en cada cas, queda pendent per presentar. Recordem que cal fer-ho en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOPB. També s’hi relacionen els projectes definitivament denegats.

Skip to content