Publicada la resolució provisional de les subvencions de l’Ajuntament de BCN 2020

 2020-06-05

Avui divendres 5 de juny s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020. 


AVÍS IMPORTANT PER ALS PROGRAMES DE CIUTAT Ea, Hb, Hc, Ua, Ub, Ue: En aquesta resolució provisional no hi apareixen els projectes presentats a aquests programes, gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). A causa de l'emergència sanitària i social derivada de la COVID19, l’IMSS ha hagut de dedicar els esforços a d'altres qüestions urgents. Tot i això, es preveu que en els propers dies es publicarà la resolució provisional d'aquests programes. 


En la resolució provisional s’hi indiquen els projectes atorgats, la proposta d’import que es concedeix a aquests projectes i la documentació que es requereix (si és el cas). També s’indiquen els projectes denegats i els no admesos. 

Aquelles subvencions atorgades en la resolució provisional i que no tinguin cap requeriment de documentació, així com les no admeses, seran considerades definitives i ja no apareixeran en la resolució definitiva.

A causa de la situació de crisi actual, s'està treballant per facilitar que les entitats a les quals no se'ls requereix cap documentació en la resolució definitiva rebin l'import otorgat el més aviat possible.

Recordem que s’obre un període de 10 dies hàbils (fins el 19 de juny) per:

  • Presentar la documentació que es requereixi en la resolució (en cas que no es presenti aquesta documentació es denegarà la subvenció en la resolució definitiva).
  • Presentar al·legacions en cas de no estar d’acord amb el dictamen de la resolució.
  • Renunciar a la subvenció.

Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida i examinades les al·legacions presentades es publicarà, també al BOPB, la resolució definitiva, ja amb caràcter vinculant.

 

Reformulació

En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat, i sempre que això afecti a l’execució dels projectes, es podrà presentar una reformulació. Per efectuar aquesta reformulació, heu d’enviar una instància a l’òrgan que us atorga la subvenció en qualsevol moment abans de realitar la justificació. (Aquí podeu trobar el model genèric d’instància). Enguany també hi ha la possibilitat de presentar una reformulació global del projecte, com a conseqüència de les dificultats que ha ocasionat la COVID-19. En qualsevol dels casos de reformulació, teniu la opció d'utilitzar el Document bàsic 2- MODIFICACIÓ del projecte que trobareu a la pàgina web de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, en l'apartat de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat per a l'any 2020. Recordeu que podreu fer una modificació de les activitats i de la manera de fer efectiva el vostre projecte, sempre i quan no es vegi modificada la finalitat original indicada en la sol·licitud del mes de gener.

 

On s’han de presentar la documentació requerida, les al·legacions o la reformulació?

Cal presentar la documentació a través de l'espai dedicat a aquesta subvenció dins de l'oficina virtual de tràmits, a l'apartat "Annexió de documents a sol·licituds ja enregistrades".

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, les al·legacions o la reformulació del vostre projecte podeu fer-nos-els arribar a través del correu tjussana@bcn.cat o bé trucar al centre al 932 564 118.

 

Skip to content