Publicada la resolució provisional de les subvencions de l’Ajuntament de BCN 2019

 2019-05-20

Avui dilluns 20 de maig s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019.

En la resolució provisional s’hi indiquen els projectes atorgats, la proposta d’import que es concedeix a aquests projectes i la documentació que es requereix (si és el cas). També s’indiquen els projectes denegats i els no admesos. Cal advertir però, que aquesta resolució es merament informativa, per la qual cosa s’haurà d’esperar a la publicació de la resolució definitiva per poder conèixer l’atorgament final de la convocatòria.

És important recordar també que a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional s’obre un període de 10 dies hàbils (fins el 3 de juny) per:

  • Presentar la documentació que es requereixi en la resolució (en cas que no es presenti aquesta documentació es denegarà la subvenció en la resolució definitiva).
  • Presentar al·legacions en cas de no estar d’acord amb el dictamen de la resolució.
  • Renunciar a la subvenció.

Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida i examinades les al·legacions presentades, es publicarà, també al BOPB, la resolució definitiva ja amb caràcter vinculant.

Aquelles subvencions atorgades en la resolució provisional i que no tinguin cap requeriment de documentació, així com les no admeses, seran considerades definitives i ja no apareixeran en la resolució definitiva.  

En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat, i sempre que això afecti a l’execució dels projectes, es podrà presentar una reformulació. Per efectuar aquesta reformulació, heu d’enviar una instància a l’òrgan que us atorga la subvenció. Aquí podeu trobar el model genèric d’instància. La reformulació es pot presentar en qualsevol moment abans de realitzar la justificació.

 

On s’han de presentar la documentació requerida, les al·legacions o la reformulació?

En el cas de la documentació requerida cal presentar-la de la mateixa forma que es va presentar la sol·licitud. És a dir, si la presentació de la sol·licitud va ser presencial, cal presentar la documentació requerida també de manera presencial, registrant-la a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Si la sol·licitud es va realitzar telemàticament, cal presentar la documentació a través de l'espai dedicat a aquesta subvenció dins de l'oficina virtual de tràmits, a l'apartat "Annexió de documents a sol·licituds ja enregistrades".

Per la resta de gestions (al·legacións, reformulacions, etc.)  es seguirà el mateix procediment. Per tant, aquests tràmits s’hauran de portar a terme per la mateixa via (presencial o telemàtica) que es va presentar la subvenció.

Recordeu que per entregar qualsevol documentació al registre s’haurà de sol·licitar cita prèvia a l’OAC a la qual us vulgueu dirigir a través del 010.

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, les al·legacions o la reformulació podeu fer-nos-els arribar a través del correu tjussana@bcn.cat o bé trucar al centre al 932 564 118. Us donarem resposta o us derivarem a les persones responsables de l'àmbit del vostre projecte.

Skip to content