Publicada la resolució provisional de la convocatòria de subvencions 2017 de l’Ajuntament de Barcelona

 2017-05-04

Avui dijous 4 de maig s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats, projectes i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2017 de l’Ajuntament de Barcelona

En la resolució s’hi indiquen, els projectes atorgats, la proposta d’import i la documentació que es requereix, si és el cas, així com els projectes denegats i els no admesos. Aquesta resolució és, només, informativa, a l’espera de la publicació de la resolució definitiva.   

Consulteu el BOPB amb la relació de sol·licituds admeses, denegades i no admeses

L'endemà de la publicació de la resolució provisional s’obre un període de 10 dies hàbils (fins al 18 de maig) per:

  • Presentar la documentació que es requereixi en la resolució (en cas que no es presenti aquesta documentació es denegarà la subvenció en la resolució definitiva).
  • Presentar la reformulació dels projectes en cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat i sempre que això afecti a l’execució dels projectes, tal i com s’han presentat.
  • Presentar al·legacions en cas de no estar d’acord amb el dictamen de la resolució.
  • Renunciar a la subvenció.

Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida i examinades les al·legacions presentades es publicarà, també al BOPB, la resolució definitiva, ja amb caràcter vinculant.

Aquelles subvencions atorgades en la resolució provisional i que no tinguin cap requeriment de documentació, així com les no admeses, seran considerades definitives i ja no apareixeran en la resolució definitiva.  

 

On s’han de presentar les al·legacions, la reformulació o la documentació requerida?

A qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, les al·legacions o la reformulació podeu fer-nos-els arribar a través del correu tjussana@bcn.cat o bé trucar al centre al 932 564 118. Us donarem resposta o us derivarem a les persones responsables de l'àmbit del vostre projecte. 

Skip to content