Publicada la resolució definitiva de les subvencions de l’Ajuntament de BCN per a l’any 2015

 2015-05-18

Avui dilluns 18 de maig ha estat publicada la resolució definitiva de la Convocatòria de Subvencions per Activitats, Projectes i Serveis de Districte i de Ciutat per l’any 2015 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),

IMPORTANT! En aquesta resolució només hi apareixen totes aquelles associacions, entitats i persones físiques que van presentar documentació, van fer reformulacions o van presentar al·legacions. Les subvencions sense requeriments ni al·legacions ja no apareixen en aquesta resolució definitiva.

Podeu consultar la resolució aquí.

Què cal tenir en compte per fer la justificació?

Ja estan disponibles a la web de l’Ajuntament de Barcelona els models de documents que cal entregar per fer la justificació d’aquesta convocatòria de subvencions. No oblideu que cal presentar-la en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte. La data exacta la marcarà el dia indicat de finalització del vostre projecte indicat en la sol·licitud.

Us recordem alguns aspectes importants a tenir en compte de cara a preparar la justificació:

 • Enguany cal presentar les factures originals del projecte, com a mínim per la totalitat de l’import subvencionat, siguin o no les que l’entitat hagi imputat a l’import atorgat per l’Ajuntament.

 

 

 • Els comprovants de les despeses han de ser factures reglamentàries. Només es permetrà un percentatge de tiquets com a comprovants que variarà segons si la subvenció és de districte o de ciutat i per  l’import atorgat:

 

 • Àmbit Districte
  • Subvencions de fins a 500 euros: com a màxim un 50% de l’import atorgat.
  • Subvencions de 501 a 1.000 euros: com a màxim un 25% de l’import atorgat.
  • Imports atorgats superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.

 

 • Àmbit Ciutat:
  • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.

Les justificacions es poden presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Documents de suport

En què us pot ajudar TJ?

 Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, contacteu amb TJ (tjussana@bcn.cat, 932 564 118).

Skip to content