Publicada la resolució definitiva de les subvencions 2016 de l’Ajuntament de BCN

 2016-06-10

El dilluns 13 de juny s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució definitiva de la Convocatòria General de Subvencions per Activitats, Projectes i Serveis de Districte i de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona per a l’any 2016.

IMPORTANT! En aquesta resolució només hi apareixen aquelles associacions, entitats i persones físiques que, un cop publicada la resolució provisional, van haver de presentar documentació, al·legacions o reformulacions. Aquells casos en els quals en la resolució provisional no s'hi indicava cap requeriment o que no han presentat al·legacions ja no apareixen en aquesta resolució definitiva.

Consulteu la resolució en aquest enllaç.

 

Què cal tenir en compte per preparar la justificació?

A la web de l’Ajuntament de Barcelona ja estan disponibles els models dels documents que cal entregar per fer la justificació d’aquesta convocatòria. No oblideu que cal presentar-la en un termini de dos mesos a partir de la finalització del projecte. La data exacta a partir de la qual cal comptar aquests dos mesos la marcarà el dia de finalització del projecte indicat en la sol·licitud.

Us recordem alguns aspectes importants a tenir en compte de cara a preparar la justificació:

 • Posteriorment a la presentació de la justificació se us podran sol·licitar les factures originals del projecte, com a mínim per la totalitat de l’import subvencionat, siguin o no aquestes factures les imputades a la subvenció municipal.
 • Els comprovants de les despeses han de ser factures reglamentàries. Només es permet presentar un percentatge determinat de l'import en tiquets. Aquest percentatge varia segons si la subvenció és de districte o de ciutat i per l’import atorgat:
 • Àmbit Districte
  • Subvencions de fins a 500 euros: com a màxim un 50% de l’import atorgat.
  • Subvencions de 501 a 1.000 euros: com a màxim un 25% de l’import atorgat.
  • Imports atorgats superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.
 • Àmbit Ciutat
  • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.

Les justificacions es poden presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

 

En què us pot ajudar TJ?

 Si teniu dubtes sobre la resolució o sobre el procés de justificació contacteu amb TJ (tjussana@bcn.cat, 932 564 118).

Skip to content