Manual bàsic per a l’elaboració de projectes

Col·lecció: ÚTILS PRÀCTICS

Número: Número 6

Autor/s: José Manuel Mille Galán

Data de publicació:

Descripció:

Descripció, contingut, identificació, justificació, marc de referència, destinataris, objectius generals i específics, activitats i tasques, organització i metodologia, recursos, pressupost, calendarització, avaluació.

Disponibilitat: PDF

Skip to content