Programa d’ajuts a la contractació obert, també, a associacions!

 2019-02-13

Voleu contractar nou personal a la vostra entitat? Ara teniu la possibilitat de fer-ho a través dels ajuts per foment de l’ocupació de qualitat a la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronten les empreses i les entitats sense ànim de lucre a l’hora de realitzar noves contractacions.

El Programa ofereix ajuts de fins a 12.000 euros per contracte, un import que varia en funció del perfil de la persona contractada, empadronada a Barcelona, i la seva jornada laboral:

 1. Persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada.
 2. Persones participants en programes i/o itineraris d’inserció laboral de Barcelona Activa.
 3. Persones en risc d’exclusió social.
 4. Persones amb residència en algun dels territoris d’actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en accions de formació i/o orientació laboral.

Podeu demanar la subvenció si:

 • Teniu, com a mínim, un centre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la persona contractada prestarà els seus serveis.
 • Desenvolupeu la vostra activitat des de fa més de sis mesos.
 • Esteu al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
 • Subscriviu i formalitzeu un contracte laboral:
  • d’un mínim de 12 mesos (o indefinit) en el cas que tingueu un nombre no superior a 250 treballadors/es.
  • indefinit en el cas que compteu amb una plantilla de més de 250 treballadors/es.

Per a més informació, feu clic aquí

Skip to content