Procés participatiu sobre associacionisme i COVID-19 a Catalunya: Digueu la vostra!

 2020-10-13

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, ha posat en marxa un procés participatiu per tal d'oferir un espai de reflexió i debat sobre l’efecte de la crisi social i sanitària provocada per la Covid-19, la seva afectació en l’associacionisme i el voluntariat del país, i quines prioritats i mesures cal prendre per tal de donar cobertura a les necessitats del present i del futur de les entitats.

El procés s'ha dividit en dos eixos: un sobre com ha afectat la crisi a les entitats i l'altre sobre quines han de ser les prioritats de l'administració en la seva acció de suport: 

 

EIX 1: Com ens ha impactat la crisi de la COVID-19?

Noves necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència:

  • Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència?
  • Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les entitats?
  • Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre les persones ateses?
  • Quin ha estat Impacte de la crisi sobre el voluntariat?

 

EIX 2: Quines han de ser les prioritats en l’etapa postCOVID-19?

Oportunitats, proposta de canvis i noves estratègies:

  • Polítiques públiques: propostes de canvi i noves estratègies a implementar.
  • L’estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades.
  •  Oportunitats i aprenentatges de la crisi COVID-19 en el sector.
  • Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats

La propostes es poden realitzar fins el 20 d'octubre. Per tal de finalitzar el procés, el dia 30 d’octubre es realitzarà una trobada virtual amb les entitats membres del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i les que s’hagin inscrit al portal voluntariat.gencat.cat.

Skip to content