Prevenció COVID-19: Durant els propers 15 dies toca reduir al màxim les activitats associatives presencials

 2020-10-14

Les mesures de prevenció de contagis provocades per la pandèmia de la COVID-19 segueixen marcant el dia a dia de les entitats i, especialment, les activitats que realitzen. Aquestes mesures van adaptant-se als diferents moments de la crisi sanitària i, per tant, les activitats també estan subjectes als canvis de normatives i als plans sectorials.    

El dimecres 14 d'octubre el govern català ha anunciat un paquet de recomanacions i restriccions per reduir al màxim la mobilitat i la interacció social al conjunt de Catalunya durant els propers 15 dies (fins a finals d'octubre). En el cas de les entitats, cal reduir al màxim les activitats i aplicar les restriccions en cas d'haver de realitzar-les. Com hem anat fent en les anteriors fases, per tal de facilitar a les entitats la informació sobre quines restriccions cal tenir en compte, resumim els criteris que cal aplicar actualment per mantenir les activitats: (Alguns estan subjectes al compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.)

•  Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents. 

•  No entren en aquesta prohibició les següents activitats, sempre que segueixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT

  • Les activitats laborals.
  • Les activitats docents.
  • Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
  • Les activitats de culte i els actes religiosos.
  • Els mitjans de transport públic.
  • El transport escolar.
  • Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.
  • Les activitats esportives.
  • L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

En cas que les vostres activitats puguin dur-se a terme: 

•  Prioritzar les activitats a l'aire lliure, les videotrobades i el teletreball sempre que sigui possible.   

•  No superar el 50% de l’aforament, ja sigui  en espais interiors o exteriors. L'aforament total vindrà determinat per l'espai disponible per a cada persona usuària.

    Mantenir sempre la distància mínima interpersonal d'1'5 m, l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

    Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys.

    Ventilar sovint els espais, durant un mínim de 10'. 

    Registrar a totes les persones que participin en cadascuna de les activitats o que entrin a la seu social (Aquest llistat s’ha de conservar com a mínim 1 més (nom, telèfon i correu) garantint el compliment de la Llei de Protecció de Dades. 

    Senyalitzar els diferents espais recordant les diferents mesures de seguretat, higiene, circulació i els horaris d’atenció al públic.

    Recomanem que les persones usuàries vinguin amb cita prèvia.

    Control de fluxos d’accés i sortides independents. Franges d'entre 15 i 20' en el cas de grups.

    A l’entrada de l’entitat i en els espais de treball cal posar a disposició de les persones usuàries locions hidroalcohòliques per a les mans.

    Disposar de contenidors amb accionament de peu per a la retirada de material de protecció.

    Evitar l’ús de l'ascensor en cas de tenir-ne. Utilitzeu les escales per accedir a la seu social o per moure-us-hi.

    Deixar les taules de treball netes de papers i d'objectes i retirar els expositors o revisters amb publicacions, en cas de tenir-ne.

    Tenir reservat material de protecció a disposició de les persones usuàries per si fes falta en algun moment.

     Vetllar per la neteja dels espais de treball: teclats, taules, fotocopiadores, poms portes, interruptors, taules, aixetes, etc. al final de cada torn o si compartiu elements amb una altra persona.

    Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de zones comunes com sales de treball i fer-ho obligatòriament 2 cops al dia, la segona al tancar el local.

 

Què fer si apareixen nous casos possibles o confirmats de COVID-19 entre l’equip tècnic de l’entitat?

Si la persona treballadora ha iniciat la simptomatologia o ha rebut la confirmació estant a casa:

    Haurà de comunicar-ho a Salut Pública a través del 061 i al CAP al qual estigui assignat.

    Comunicar-ho a la persona responsable/referent laboral i explicar les pautes que se li han donat de Salut Pública en referència als companys/es de treball. Caldrà aplicar les pautes indicades.

Si la persona treballadora es troba al lloc de treball:

    Caldrà comunicar-ho a la persona responsable/referent per tal de recollir la informació necessària per identificar zones potencialment contaminades i contactes per una valoració posterior.

    Posteriorment, el treballador marxarà a casa i s'iniciarà la neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en contacte amb la persona.

Si teniu dubtes, envieu un correu amb la consulta concreta i el telèfon de contacte i ens posarem en contacte amb vosaltres: tjussana@bcn.cat

 

 

Skip to content