Presentat el nou Útil Pràctic de Torre Jussana dedicat a la comunicació associativa

 1995-01-01

Porta per títol “Càmera, Llums, interacció! Manual de comunicació associativa en temps 2.0” i ha estat escrit pels periodistes i experts en comunicació social Montse Santolino i Jordi de Miguel. La presentació es va realitzar el passat dimarts 19 de novembre a l’Espai Almazen del districte de Ciutat Vella.

L’objectiu d’aquest nou Útil Pràctic és transmetre a les associacions de BCN la importància de la comunicació i d’executar-la de manera planificada, a més d’oferir coneixement clar i exemples pràctics que permetin a les associacions treure el màxim partit dels seus esforços comunicatius. Per aconseguir-ho, la publicació combina continguts teòrics amb l’explicació de bones pràctiques realitzades per associacions de la ciutat, propostes d’exercicis, resums d’idees clau i enllaços a altres articles i publicacions. Els principals temes que s’hi tracten són la planificació de la comunicació, la comunicació interna, la comunicació externa, la gestió de xarxes i comunitats i la relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres qüestions.

L’UP també es pot adquirir en format paper a TJ per un preu de 5€.

Els responsables polítics dels dos ens cogestors del centre van ser els encarregats d’obrir la presentació. Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona, va recordar la tasca de serveis a les associacions que es realitza des de Torre Jussana i que l’edició de publicacions divulgatives de qualitat, com les que s’emmarquen en la col·lecció Útils Pràctics, és un d’aquests serveis. Agustí també va explicar que els canvis en el paradigma comunicatiu, amb l’arribada de la filosofia 2.0, també s’han d’aplicar a les associacions, i que aquest manual les ajudarà a aconseguir-ho.

El president del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Alfons Tiñena, va recordar que la comunicació “no ha de ser un problema sinó una oportunitat” i va agrair l’esforç dels dos autors per “simplificar i enriquir la publicació amb moltíssims exemples, recursos i bones pràctiques”.

Els dos coautors van voler començar la seva exposició amb humor i fent una mica de teatre, fet que responia a la imatge de portada de l’UP i a l’Espai Almazen on es realitzava la presentació, un teatre gestionat per l’Associació Cultural La Ciutat de les Paraules. Jordi de Miguel i Montse Santolino van començar representant una conversa informal i de carrer entre una responsable de comunicació d’una entitat i un tècnic de projectes. Feta aquesta introducció en clau d’humor, Jordi de Miguel va indicar que “aquest manual transmet que totes les persones i accions de l’entitat comuniquen i que, per tant, s’ha d’involucrar a tothom en la comunicació de l’entitat” i que “la comunicació és central i no pot estar allunyada de les persones de l’entitat”. També va voler afegir que no hi ha “fórmules màgiques” a l’hora de comunicar i que cada entitat ha de trobar les seves pròpies maneres de fer-ho.

Per la seva banda, Montse Santolino va explicar que aquest manual té cert caràcter “amfibi” ja que té molts continguts centrats en aplicar la filosofia del 2.0 a la comunicació però que no oblida els mecanismes clàssics de la comunicació, com la relació amb els mitjans. Va recordar, també, que “al llibre s’hi poden trobar exemples d’entitats petites i mitjanes i molts recursos lliures”. També va incidir en el “gran potencial comunicatiu de les entitats que encara està per explotar” i que “el més important, que és tenir bons continguts, està més que assegurat”.

Aquest és el número 24 de la col·lecció Útils Pràctics, editada per TJ amb l’objectiu d’oferir a les associacions de BCN publicacions monogràfiques de qualitat sobre els 4 àmbits que des de l’equipament es consideren clau per al seu funcionament: la intenció, l’acció, la participació i la gestió.

Skip to content