Presentació del Model 347: Termini fins el 29 de febrer!

 2016-02-08

Durant el mes de febrer les associacions han de presentar a l’Agència Tributària el Model 347, una declaració informativa d’aquelles operacions amb tercers realitzades durant l'exercici econòmic anterior amb un valor superior a 3.005.06 euros.

Des del 2014 totes les associacions, tant les que no estan exemptes d’IVA com les que ho estan (entitats reconegudes de caràcter social que estableix la Llei de l’IVA, article 20.3) tenen l’obligació de presentar el Model 347 per operacions fetes amb tercers que superin els 3005,6 euros o bé, si han cobrat subvencions de qualsevol administració pública amb un import superior a 3.005,06 euros.

 

Què cal declarar i què no cal declarar?

Us resumim les operacions efectuades que cal declarar en el Model 347 d’enguany:

 • Entitats no reconegudes de caràcter social:
  • Ingressos i despeses anuals (2015), superiors a 3005,06 euros, amb un mateix proveïdor, clients o persones usuàries.
  • Subvencions d’administracions públiques cobrades durant l’any 2015 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.

 

 • Entitats amb reconeixement de caràcter social:
  • Compres anuals (2015) de més de 3005,06 euros amb un mateix proveïdor, amb les excepcions de subministraments (aigua, electricitat i combustible) i les assegurances.
  • Ingressos no subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros (donacions, subvencions, etc..).
  • Ingressos subjectes a IVA que superin els 3005,06 euros.
  • Subvencions d’administracions públiques cobrades durant l’any 2015 amb imports superiors a 3.005,06 euros*.

*ATENCIÓ: si s’han rebut diferents subvencions d’una mateixa administració (és a dir, el NIF de l’administració pagadora és el mateix) i aquestes  sumen  més de 3.005,06 euros  sí que caldrà declarar-les. Un exemple: Si una associació ha cobrat subvencions de diferents departaments o àrees de l’Ajuntament per a projectes diferents i la suma de totes elles és superior a 3.005,06 euros, serà necessari declarar-les.

Quines són les operacions que no cal declarar:

 • Entitats no reconegudes de caràcter social:
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d’altres retencions o impostos que s’hagin declarat en d’altres models.
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l’any 2015 amb un import inferior a 3.005,06 euros.

 

 • Entitats amb reconeixement de caràcter social:
  • Els ingressos de les operacions exemptes d’IVA.
  • Les despeses de subministraments com l’aigua, l’electricitat, el combustible i les assegurances, encara que superin els 3005,06 euros.
  • Aquelles operacions que hagin estat objectes d’altres retencions o impostos que s’hagin declarat en d’altres models. 
  • Subvencions de qualsevol administració pública cobrades durant l’any 2015 amb import inferior a 3.005,06 euros.

 

Com cal presentar el model?

El model cal presentar-lo telemàticament. Per tal de confeccionar-lo, cal anar a la seu electrònica de l’Agència Tributaria i dirigir-se a l’apartat “declaracions informatives”. Un cop allà només cal descarregar el programa d’ajuda i prevalidació i iniciar la sessió.

Un cop el model estigui confeccionat arriba el moment de la tramitació:

 • Les entitats que disposin del certificat digital podran tramitar directament el model. (Més info sobre com obtenir el certificat digital de l’entitat en aquesta notícia del web de Torre Jussana “El certificat digital: Per què és necessari i com obtenir-lo”).
 • Les entitats que no disposin del certificat digital han de demanar la tramitació del model a alguna gestoria que disposi d’un certificat autoritzat per fer presentacions de models d’hisenda per compte de tercers.

 

En què us pot ajudar TJ?

 • Oferim assessorament en l’àmbit econòmic i fiscal. Per a fer-ne ús, concerteu dia i hora (932 564 118, tjussana@bcn.cat).
 • Si teniu alguna pregunta concreta sobre aquesta qüestió ens la podeu fer arribar a través del nostre correu: tjussana@bcn.cat.

 

Altres recursos

Skip to content