Pla Buits: Prorrogat el termini de lliurament de propostes fins el 26 d’octubre

 2015-07-09

Nova data de lliurament de projectes per a la segona convocatòria del Pla Buits. El termini per a presentar propostes per a aquest programa municipal de dinamització de terrenys en desús de la ciutat s'amplia tres mesos, fins el 26 d'octubre, per tal de donar més marge de temps a a les entitats que vulguin presentar-hi propostes.

Recordem que a través del Pla Buits s'ofereixen 11 solars per tal que entitats sense anim de lucre hi organitzin activitats i projectes d’interès públic i amb caràcter provisional, de tipus educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic, social o comunitari. L'objectiu és dinamitzar aquests espais a través d’activitats impulsades per entitats degudament constituïdes per afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i la dinamització del teixit urbà. 

Pàgina web del Pla Buits

Com presentar-se a la convocatòria?

Les entitats poden proposar projectes de manera individual o conjunta. Per optar a qualsevol dels solars oferts caldrà presentar les propostes abans que s'acabi el mes d'octubre, redactades en català o castellà. El format i la documentació a presentar es pot consultar a les bases de la convocatòria.

Part de la informació requerida, com els models de declaració de responsabilitat i la fitxa de projecte, es poden descarregar en el següent enllaç.

La documentació es pot presentar fins a finals d'octubre al registre de l’Àrea d’Hàbitat Urbà (Av Diagonal 240, 2ª planta), presencialment o per correu postal, o al registre de qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Quines activitats es poden proposar?

Les activitats i usos han de tenir una durada d'un any, prorrogable anualment i expressament fins a un màxim de 3 anys més, estar considerades com a activitats d’interès públic o d’utilitat social i aquelles instal·lacions que requereixin han de ser fàcilment desmuntables.

No s’admetran usos o activitats que tinguin un marcat caràcter econòmic o lucratiu però sí podrà ser compatible, al marge de l’activitat principal, la realització d’una activitat secundària que generi rendiment econòmic, sempre i quan reverteixi exclusivament en l’autofinançament del projecte presentat.

L’Ajuntament assumirà les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació dels serveis necessaris per a la posada en funcionament dels projectes, així com els costos dels subministraments que es generin en els terrenys on es desenvolupi l’activitat.

En què us pot ajudar TJ?

Skip to content