Pla buits: 32 projectes associatius opten a l’ús temporal de 19 solars de la ciutat

 1995-01-01

Són els números obtinguts un cop realitzada l’obertura dels sobres amb les candidatures presentades en aquesta iniciativa pensada per tal que un total de 19 solars de la ciutat sense ús definitiu assignat acullin, de manera temporal, usos i activitats d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Aquests 32 projectes han estat entregats per una trentena d’entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

Conegueu totes les entitats que han presentat projectes, així com tota la info sobre aquesta iniciativa a la web del Pla Buits

Entre les propostes presentades hi figuren projectes de tot tipus: des d’horts urbans fins a espais per a patinadors, passant per l’art i l’esport urbà, activitats de circ o propostes lúdiques i educatives destinades a infants i joves.

Ara és el torn de la Comissió d’Avaluació encarregada d’avaluar les propostes seguint els criteris establerts. Es tindrà en compte l’adequació dels projectes a les necessitats de l’entorn, que les iniciatives siguin econòmicament autosuficients, que incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, que siguin innovadores i que tinguin un gran impacte ambiental. Aquesta Comissió d’Avaluació està formada per membres del govern, dels Districtes i de tots els grups polítics municipals, així com representants del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i del Foment de les Arts i del Disseny (FAD). A l’abril es farà pública la selecció definitiva de les activitats que es desenvoluparan en aquests espais.

Skip to content