Pacte de Barcelona per a la salvaguarda dels drets humans a la ciutat

 2024-05-14

S’ha iniciat el procés BCNxDH: Un pacte de la ciutat de Barcelona pels drets humans.

Aquest pacte resulta d’una construcció col·lectiva que té la missió d’arribar a nous acords entre tots els sectors de Barcelona i afrontar els grans reptes de la ciutat posant l’accent en la justícia social i la garantia democràtica. 

QUINS OBJECTIUS tÉ?

Els seus objectius específics són:

  • El foment de la cultura de reconeixement i defensa dels drets humans entre la ciutadania, la societat civil i els empleats públics.
  • L’aplicació d’un enfocament basat en drets humans en la gestió de serveis públics i privats. 
  • El reforç dels mecanismes de garantia de dret.

En Quina fase es troba el proCÉS?

Actualment, es troba en fase de debat amb agents socials i econòmics per recollir els seus parers sobre l’estat de salut dels drets humans a la ciutat i, alhora, valorar les prioritats més urgents a abordar, fase que s’allargarà durant tot el mes de maig.

Pots seguir l’actualitat d’aquest espai de participació fent clic al botó “Seguir” que trobaràs a la pàgina web: Pacte de Barcelona per a la salvaguarda dels drets humans a la ciutat.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content