Voluntari/a per a projecte d´inclusió de persones amb transtorn mental

Fundació Via-Guasp

Correu de contacte jmanso@via-guasp.com

Fins el 18/12/2023

Des de la Fundació Via-Guasp hem iniciat el projecte “Clau de pas” que promou la inclusió de persones amb trastorn mental en entorns normalitzats, mitjançant activitats culturals i d’oci en la ciutat de Barcelona. Les persones amb trastorn segueixen tenint dificultats per accedir a espais comunitaris, fruit de l’estigma, la poca accessibilitat dels recursos, l’aïllament social… Per seguir desenvolupant el projecte, i promoure la inclusió del destinataris, necessitem el suport de voluntaris/es, amb funcions de:

  • Donar suport a la professional responsable, mitjançant: acompanyaments a usuaris en activitats grupals, acompanyament individualitzat de persones amb dificultats per accedir a l’oferta d’activitats del municipi (centres cívics, tallers, etc.) i suport en les tasques d’organització de les activitats, entre altres. Totes les funcions desenvolupades es duran a terme amb l’ajuda de la professional i amb tota la informació o formació que la persona voluntària necessiti.
  • O bé, impartir algun dels tallers que es duen a terme en el marc del projecte, proposats pels propis destinataris. Actualment, necessitem talleristes per activitat de pintura, ceràmica o taller d’elaboració de la revista de l’entitat. No obstant, també estem oberts a les propostes o interessos dels propis voluntaris/es, sempre que encaixin amb els dels destinataris del projecte.

Skip to content