CERCLESCAT CERCA VOLUNTARIS/ES PER A PROJECTE DE SEGURETAT CIUTADANA

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 16/05/2024

El programa Cercles de Suport i Responsabilitat – CerclesCAT és un programa d’integració social impulsat per la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, adreçat a les persones en règim obert i en llibertat condicional, que té com a objectiu facilitar-ne la reinserció i prevenir-ne la reincidència.

El programa CerclesCAT consisteix a acompanyar i supervisar delinqüents sexuals en el període previ a la llibertat definitiva, facilitant així la seva inserció a la societat i evitant, en la mesura del possible, que cometin un nou delicte.

Per poder complir el seu objectiu, el programa CerclesCat compta amb un grup de voluntaris/es que, sota la supervisió d’un professional (coordinador del cercle), ofereix suport a la persona que va cometre el delicte sexual. El projecte posa especial èmfasi en la prevenció de la violència i la seguretat ciutadana, sent el lema «no més víctimes» el que uneix tots els/les participants del projecte: penats, professionals i voluntaris/es.

Val a dir que a CerclesCat el voluntariat és més que un valor afegit; la seva col·laboració és fonamental per al desenvolupament del projecte. La persona voluntària rep una formació i suport específic per poder desenvolupar la seva tasca. Els requisits per poder ser voluntari/ària són:

– Ser major d’edat.
– No tenir antecedents penals.
– Superar la Formació Inicial de CerclesCat.

Et ve de gust saber més sobre CercelsCat? Reuneixes els requisits per ser voluntari/ària? Si tens motivació per participar en un projecte innovador que vetlla per la seguretat ciutadana, contacteu aquí.

Skip to content