Castellà per a persones per a persones adultes Estiu 2023

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 30/06/2023

Castellà per a persones adultes. Estiu 2023 ÀMBIT Persones immigrades i/o Sol·licitants de protecció Internacional

DESCRIPCIÓ

Els cursos possibiliten:

• Aprenentatge eficaç de l’idioma.
• Certificat d’assistència, imprescindible per als processos de regularització jurídica.

Tasques encomanades:

• Suport docent per a l’aprenentatge de l’idioma.
• Preparar material didàctic per a l’aprenentatge de castellà.
• Acompanyar en la descoberta de la ciutat.
• Coordinació amb l’equip tècnic.

Dos/tres dies setmanals. Matins.

REQUERIMENTS

Compromís de dos/tres dies setmanals durant els mesos d’estiu 2023:

• Persones adultes migrades: Carrer Princesa, del 26 juny al 30 juliol.
• Sol·licitants de Protecció Internacional: Carrer Clavell, mesos de juny, juliol i agost.

Persones resolutives amb capacitat d’adaptació i comunicació.
Empatia amb experiència de desarrelament i patiment emocional.

Inscripció a la sessió informativa: https://forms.gle/CumwaTj6icsi22Le7

ON ES FA EL VOLUNTARIAT:

  • Carrer de la Princesa 14, primer pis, 08003 Barcelona.

Skip to content