Acompanyaments mèdics a persones sense llar

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

Fins el 15/03/2023

Al Centre d’Estada Limitada de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac acompanyem a persones en situació de sensellarisme que necessiten passar per un procés de convalescència. Aquest procés va vinculat a un seguiment mèdic per part de l’hospital i els serveis sanitaris locals. L’equip de voluntaris està sempre assessorat per l’equip d’infermeria del centre i s’encarreguen de fer alguns d’aquests acompanyaments mèdics.

Busquem persones que siguin empàtiques, prudents, tranquil·les, respectuoses i que tinguin clars els límits com a voluntaris en la relació amb la persona a la qual acompanyen. Es valora, però no és imprescindible, que la persona voluntària tingui coneixement sobre altres llengües i alguns coneixements mèdics bàsics.

Abans de començar es realitzarà una primera entrevista amb la coordinadora de voluntariat i, abans de fer el primer acompanyament, es coordinarà una trobada amb una persona voluntària amb experiència.

Ves al contingut