Un/a tècnic/a orientació laboral – next diversitat prohabitatge Barcelona

Prohabitatge Barcelona

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 08/03/2023


SALARI: Sou categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social.

A PROHABITATGE, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ LABORAL per al nostre Servei d’Orientació Laboral. 

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem. 

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes integrals ajustades a les diferents casuístiques. 

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats.  

Descripció General del lloc de treball  

 • L’Orientador/a incorporat/da serà el/la professional encarregat/da d’acollir els/les usuaris en situació de desocupació i vulnerabilitat social i en risc d’exclusió que s’adrecen al servei d’orientació i inserció laboral de Prohabitatge amb una demanda de feina. 
 • Una vegada realitzada l’acollida inicial a la persona usuària, l’Orientador/a laboral té entre les seves funcions, les de realitzar una avaluació de la situació sòcio-laboral de la persona, determinar el seu potencial d’ocupabilitat, avaluar les seves competències a reforçar, adquirir o millorar, determinar de forma consensuada amb la persona usuària del servei el pla conjunt a desenvolupar per a adquirir les competències necessàries i fer un acompanyament de l’usuari/ia en aquest procés de millora competencial mitjançant intervencions de caràcter individual i/o grupal. 
 • L’Orientador/a treballarà en el projecte Next Diversitat dins del programa Diversitat i Empresa, programa d’orientació i inserció laboral adreçat a persones en risc de vulnerabilitat i finançat pel Departament d’Empresa i Treball a través de la Unió Europea i el Fons Next Generation. 
 • L’Orientador/a treballarà de forma intensiva l’acompanyament laboral d’un grup de 20 persones en risc d’exclusió social amb una sèrie d’objectius quantitatius i qualitatius a assolir. 
 • L’Orientador/a desenvoluparà la seva activitat a Barcelona. 
 • L’Orientador/a treballarà formant equip amb les altres orientadores del programa i del Servei d’Orientació i Inserció Laboral de Prohabitatge. 
 • L’Orientador/a treballarà sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral. 

Funcions del llocs de treball 

 • ATENCIO A LES PERSONES USUARIES DEL SERVEI tot realitzant la seva acollida inicial i posteriorment desenvolupar la metodologia d’intervenció necessària per a avaluar la situació sociolaboral de la persona i realitzar les intervencions de MILLORA COMPETENCIAL i d’ORIENTACIÓ LABORAL necessàries. 
 • ACOMPANYAMENT LABORAL A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RECERCA DE FEINA, concretament en els seus itineraris de millora competencial i de recerca de feina. 
 • FORMACIÓ A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA PER A LA SEVA MILLORA COMPETENCIAL EN ÀMBITS COM COMPETÈNCIES TRANSVERSALS, DE RECERCA DE FEINA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES (alfabetització digital i millora de competències TIC). 
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’atenció a les persones del servei, tractament informàtic de la mateixa en els aplicatius de gestió habilitats per l’administració i de l’entitat (Galileu), així com dels indicadors d’execució i assoliment del programa i del Servei. 
 • RECERCA I ACTUALITZACIÓ DELS RECURSOS LABORALS, D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ DEL TERRITORI amb una revisió constant dels mateixos pel seu us en la feina diària d’acompanyament a la persona. 
 • COORDINACIÓ amb l’equip d’orientadors/res, formadors/res, la prospectora del servei i el coordinador del mateix tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació. 

Competències necessàries 

De caràcter tècnic 

 • Domini de les tècniques i metodologies d’intervenció (individuals i grupals) amb persones en situació de recerca de feina. 
 • Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial. 
 • Coneixement del mercat laboral. 
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral. 
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada. 
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi… 
 • Coneixement i experiència en la gestió del programa Galileu. 

De caràcter bàsic 

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació. 
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit. 

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa 

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a. 
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona. 
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.  

De caràcter transversal i en referència a la gestió, l’entitat i l’equip: 

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves. 
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret. 
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir.

Formació 

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia. 
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat. 

Experiència 

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic. 
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC. 
 • Necessari aportar experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial. 
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Formació 

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia. 
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat. 

Experiència 

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic. 
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC. 
 • Necessari aportar experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial. 
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral. 

Condicions Laborals 

 • Contracte  a jornada complerta i de 38,5 hores/setmanals. 
 • Horari: de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 8 a 14:30 h 
 • Sou categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social. 
 • Lloc de treball ubicat a Barcelona ciutat. 
 • Contracte fins  Setembre 2023 

Persones interessades enviar el cvitae a l’adreça de correu electrònic: cv@prohabitatge.org amb la Referència: ORIENTADOR/A BARCELONA 23 02-23- 20-03-23 

Skip to content