Un/a Tècnic/a de Prospecció Laboral

Probens Barcelona

Enviar CV a jordi@probens.org

Fins el 31/12/2022


SALARI: Segons titulació aportada i d’acord al Conveni Català d’Acció Social.

A PROBENS, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ LABORAL per al nostre Servei d’Orientació Laboral.

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem.

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes integrals ajustades a les diferents casuístiques.

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en els processos d’orientació i intermediació laboral on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats.

Descripció General del lloc de treball

 • El/la prospector/a laboral serà l’ encarregat/da d’establir contactes amb empreses del territori les quals siguin oportunitats per a les persones en situació de recerca o de millora de feina amb les quals es treballa a l’entitat des de la vessant de la orientació laboral i sota el model d’intervenció de la millora competencial.
 • El/la prospector/a laboral gestionarà les ofertes de treball de les empreses col·laboradores i farà una recerca dins del mercat laboral de les empreses i ofertes que més s’ajusten als perfils competencials de les persones del programa.
 • El/la prospector/a laboral serà el tècnic que acompanyarà els grups de persones beneficiàries dels programes d’orientació i inserció laboral en les visites a les empreses i tastets d’oficis, tot introduint-les en les diferents realitats laborals i d’activitat econòmica de les empreses del territori.
 • El/la prospector/a laboral farà tasques de formació grupal per a la millora de les competències relatives a la recerca de feina de les persones beneficiaries dels programes d’orientació laboral.
 • El/la prospector/a laboral farà tasques de seguiment de les persones que havent millorat el seu perfil competencial estan en situació de recerca de feina.
 • El/la prospector/a laboral treballarà en 2 projectes d’acompanyament a persones en atur i en situació de vulnerabilitat, el projecte ORIENTA del SOC i el projecte IMPULSEM EL QUE FAS de Barcelona Activa.
 • El/la prospector/a laboral treballarà de forma intensiva l’acompanyament laboral d’un grup de 47 persones en risc d’exclusió social amb una sèrie d’objectius quantitatius i qualitatius a assolir.
 • El/la prospector/a laboral desenvoluparà la seva activitat a Probens Barcelona.
 • El/la prospector/a laboral treballarà formant equip amb les altres orientadores del programa ORIENTA i del Servei d’Orientació i Inserció Laboral de Probens.
 • El/la prospector/a laboral treballarà sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral.

Funcions del llocs de treball

 • CONTACTES AMB EMPRESES DEL TERRITORI, VISITES A EMPRESES, GESTIÓ D’OFERTES DE TREBALL DE LES EMPRESES COL·LABORADORES I INTERMEDIACIÓ LABORAL ENTRE PERSONES CANDIDATES I EMPRESES.
 • GESTIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AMB OFERTES DE FEINA.
 • ACOMPANYAMENT LABORAL A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE RECERCA DE FEINA, concretament en els seus itineraris de millora competencial i de recerca de feina.
 • FORMACIÓ A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA PER A LA SEVA MILLORA COMPETENCIAL EN ÀMBITS COM COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I DE RECERCA DE FEINA.
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’atenció a les persones del servei, tractament informàtic de la mateixa en els aplicatius de gestió habilitats per l’administració i de l’entitat (Galileu), així com dels indicadors d’execució i assoliment del programa i del Servei.
 • RECERCA I ACTUALITZACIÓ DELS RECURSOS LABORALS I D’OCUPACIÓ DEL TERRITORI amb una revisió constant dels mateixos pel seu us en la feina diària d’acompanyament a la persona.
 • COORDINACIÓ amb l’equip d’orientadors/res, formadors/res, i el coordinador del mateix tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació.

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • Domini de les tècniques i metodologies d’intervenció (individuals i grupals) amb persones en situació de recerca de feina.
 • Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial.
 • Coneixement del mercat laboral.
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada.
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi…
 • Coneixement i experiència en la gestió del programa Galileu.

De caràcter bàsic

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació.
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa:

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

De caràcter transversal i en referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir.

Formació

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia, Treball Social, Sociologia…
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat.

Experiència:

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic De Prospecció i/o d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic.
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC.
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Condicions Laborals:

 • Contracte indefinit a jornada complerta i de 38,5 hores/setmanals.
 • Horari: jornada complerta (mati i tarda) de dilluns a divendres i 2 tardes lliures (divendres i una altra tarda a convenir).
 • Sou segons titulació aportada i d’acord al Conveni Català d’Acció Social Lloc de treball ubicat a Barcelona ciutat.

Persones interessades enviar el cvitae i la carta de motivació a l’adreça de correu electrònic: jordi@probens.org

La incorporació al lloc de treball es previst que es realitzi a partir de la segona quinzena de desembre (Enviar CVitae i carta de motivació fins el 31/12/22 i posar en l’assumpte la referencia PROSPECTOR/A)

Ves al contingut