Un/a educador/a

Associació l’Esquitx

Fins el 23/01/2023


SALARI: Segons conveni d'acció social.

DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT:

L’Associació l’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre, ubicada al Casc Antic de Barcelona i declarada d’utilitat pública l’any 2014. L’entitat des del 1985 realitza una tasca d’educació i acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic. L’entitat necessita incorporar un/a Educador/a social, amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx (infants 3 a 14 anys).

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL:

Es necessita contractar un/a educador/a per dur a terme la coordinació del Centre Obert (20 hores) i el Suport individual a l’aula de dos infants (10 hores).

Com a Coordinació de CO

A nivell tècnic:

 • Coordinar, orientar i avaluar l’acció socioeducativa que es realitza amb els infants i famílies des del centre obert, dins del marc del projecte educatiu del servei i els valors de l’entitat.
 • Gestió de les incidències diàries.
 • Fer intervenció directe en els diferents grups del centre obert per poder observar i acompanyar a l’equip en l’acció.
 • Reunions setmanals amb l’equip de CO.
 • Reunions setmanals amb la Coordinadora de l’entitat.
 • Realitzar la memòria anual del centre obert (3 a 18a).

A nivell organització:

 • Garantir la organització dels berenars diaris.
 • Gestió del pressupost trimestral i de la compra del material.
 • Vetllar per l’organització del manteniment d’espais, ordre i neteja.

A nivell d’equip:

 • Gestió de l’equip, acompanyament i seguiment a totes les persones que el configuren (remunerades, pràctiques i voluntàries).
 • Substitucions del personal, quan calgui.

A nivell contractual:

 • Contractació categoria laboral: Diplomat/ada.
 • Durada: 1r un contracte de 4 mesos i després indefinit.

Com a Educador/a Social per realitzar el Suport Individual

A nivell tècnic:

 • Acompanyar i donar suport en els aprenentatges escolars a dins de l’aula.
 • Realitzar la memòria anual del Suport Individual realitzat.

A nivell d’equip:

 • Coordinació interna, de seguiment de projecte i de coordinació de casos.
 • Coordinar-se amb l’escola (tutor/a dels infants).

A nivell contractual:

 • Contractació categoria laboral: Diplomat/ada.
 • Durada: fins el mes de juny 2023.

PERFIL/ REQUISITS:

 • Titulació universitària educació social o estar habilitat com a tal, amb formació complementària específica en el camp de la infància i adolescència.
 • Capacitat d’organització i planificació del treball.
 • Coneixements sobre Neuroeducació, o predisposició per formar-se en aquest àmbit.
 • Si la persona no té la titulació de “Direcció de Lleure” se l’haurà de treure durant el curs, abans d’iniciar les activitats d’estiu.
 • Certificat negatiu delictes sexuals.

TIPUS DE CONTRACTE:

 • Mitja jornada.

HORARI:

 • Coordinació de Centre Obert(20 hores): de dilluns a divendres de 16:00h- 20:00h.
 • Suport individual (10 hores): 2 hores- 4 matins/ 2 hores de no intervenció per coordinació i preparació.

EXPERIÈNCIA MINIMA:

 • 2 anys.

ESTUDIS MÍNIMS:

 • Diplomat.
 • Català parlat i escrit correctament.

DURACIÓ:

 • 6 mesos- 1 any.

INCORPORACIÓ

 • gener 2023.
Skip to content