Un/a Educador/a social amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx

Associació Esquitx

Fins el 11/10/2022


SALARI:

DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT:

L’Associació l’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre, ubicada al Casc Antic de Barcelona i declarada d’utilitat pública l’any 2014. L’entitat des del 1985 realitza una tasca d’educació i acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic. L’entitat necessita incorporar un/a Educador/a social, amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx (infants 3 a 14 anys).

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL:

A nivell tècnic:

 • Coordinar, orientar i avaluar l’acció socioeducativa que es realitza amb els infants i famílies des del centre obert, dins del marc del projecte educatiu del servei i els valors de l’entitat.
 • Gestió de les incidències diàries
 • Fer intervenció directe en els diferents grups del centre obert per poder observar i acompanyar a l’equip en l’acció.
 • Reunions setmanals amb l’equip de CO.
 • Reunions setmanals amb la Coordinadora de l’entitat.
 • Realitzar la memòria anual del centre obert (3 a 18a).

A nivell organitzatiu:

 • Garantir la organització dels berenars diaris.
 • Gestió del pressupost trimestral i de la compra del material, quan calgui.
 • Vetllar per l’organització del manteniment d’espais, ordre i neteja.

A nivell d’equip:

 • Gestió de l’equip, acompanyament i seguiment a totes les persones que el configuren (remunerades, pràctiques i voluntàries).
 • Substitucions del personal, quan calgui.

A nivell contractual:

 •  Sou segons conveni d’acció social.
 • Contractació categoria laboral: Diplomat/ada.

PERFIL/ REQUISITS:

 • Titulació universitària educació social o estar habilitat com a tal, amb formació complementària específica en el camp de la infància i adolescència.
 • Capacitat d’organització i planificació del treball.
 • Tenir unes competències professionals que li són pròpies en funció de les habilitats i coneixements de tipus tècnic i organitzatiu que han rebut mitjançant la formació i unes altres competències de caràcter més transversal que són comunes i transferibles a diferents contextos professionals, on les competències cognitives i emocionals adquireixen un pes específic.
 • Coneixements sobre Neuroeducació, o predisposició per formar-se en aquest àmbit.
 • Si la persona no té la titulació de “Direcció de Lleure” se l’haurà de treure durant el curs, abans d’iniciar les activitats d’estiu.
 • Certificat negatiu delictes sexuals.

TIPUS DE CONTRACTE:

 • Mitja jornda

EXPERIÈNCIA MíNIMA:

 • 2 anys

ESTUDIS MÍNIMS:

 • Diplomat
 • Català parlat i escrit correctament.

DURACiÓ:

 • 6 mesos- 1 any.

INCORPORACIÓ:

 • octubre 2022
Skip to content