Treballadora Social per al Servei d’Intervenció Especialitzada Barcelonès Nord

Fundació IPSS

Fins el 31/05/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals.

Fundació IPSS necessita incorporar una Treballadora Social especialitzada en violències masclistes per al SIE del Barcelonès Nord.

En aquest servei s’ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones i els seus fills i filles que han patit o pateixen una situació de violència masclista.

Funcions:

  • Realitzar la primera acollida de la dona al servei, així com la valoració de la situació de VM, la demanda de la dona plantejada i l’explicació del funcionament del servei.
  • Avaluació del nivell de risc mitjançant els instruments específics.
  • Avaluació de l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes acordats.
  • Acompanyar a la dona durant el seu procés de recuperació des de l’àmbit social.
  • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública i/o privada així com amb l’equip de treball del SIE.
  • Coordinar-se i treballar els casos de manera conjunta amb l’equip multidisciplinari.
  • Gestionar els expedients, documentació, redactar registres i elaborar informes en funció de cada cas.

Requisits:

Formació indispensable:

  • Grau en Treball Social.
  • Especialització en violències masclistes.

Experiència:

  • Es requereix experiència en l’àmbit de l’atenció a les violències masclistes de mínim 3 anys.

A nivell organitzatiu, caldrà ésser resolutiva, dinàmica, amb capacitat de reacció, empàtica, proactiva i prepositiva en la construcció del pla de treball de la dona i els seus fills i filles.

Skip to content