Treballadora social

Federació Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya

Fins el 31/10/2023


SALARI: 26.232 € bruts anuals x 12 pagues.

El Centre LGTBI de Barcelona cerca a una persona treballadora social perquè s’incorpori al servei d’acollida

Busquem a una persona que s’incorpori al servei d’acollida del Centre LGTBI de Barcelona, des d’on oferim un acompanyament pausat a les persones i famílies usuàries perquè identifiquin quines són les seves necessitats i, d’aquesta manera, determinar si poden ser abordades pel propi servei o bé s’ha de realitzar una derivació a professionals especialitzats o a altres equips de l’administració o de l’àmbit associatiu.

La persona treballadora social del servei d’acollida es coordina amb el servei d’informació, que ha atès i orientat, en primer lloc, a la persona o família que requereix l’atenció. També es coordina amb els professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre. I deriva i aporta recursos en l’àmbit d’assessorament laboral i social-sanitari.

Funcions principals:

 • Assessorar i acompanyar les persones o famílies.
 • Suport a les persones i famílies a l’hora de determinar els seus objectius i planificar-los.
 • Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família.
 • Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família.
 • Avaluar l’acompanyament realitzat per tal de valorar la qualitat del servei prestat.
 • Oferir la col·laboració amb aquells serveis de l’administració pública o entitats que ho sol·licitin.
 • Assessorament laboral a la persona o família.
 • Assessorament social-sanitari a la persona o família.

Requeriments i competències:

 • Persona tècnica en ciències socials (Treballador/a social, …).
 • Tenir habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o família.
 • Conèixer la/es realitat/s LGTBI i les especificitats de cada grup que forma el col·lectiu.
 • Conèixer recursos i eines per a facilitar l’apoderament (procés per donar poder real per decidir o actuar). à l’agència individual.
 • Experiència en la tècnica del Counselling (relació d’ajuda).
 • Nivell C de català.
 • Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.
 • Conèixer recursos laborals: es valorarà experiència prèvia en temes laborals en posicions similars.
 • Conèixer recursos socials i sanitaris: de l’Administració municipal, d’altres administracions, d’entitats.
 • Conèixer recursos en temes de salut i formació sobre VIH/Sida i ITS.

Oferim:

 • Incorporació en un projecte innovador.
 • Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
 • Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
 • Tipus de contracte: indefinit amb període de prova.
Skip to content