Treballador/a social – programa atenció humanitària a immigrants

Accem

Fins el 07/06/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Suport en gestió i assignació de places.
 • Informació i acompanyament a usuaris/es.
 • Remissió d’informes diaris d’ocupació de places.
 • Maneig d’aplicacions informàtiques vinculades al seguiment i gestió del programa.
 • Control d’ajuts econòmics i registre d’usuaris/es.
 • Seguiment de casos i resolució de conflictes.
 • Suport tècnic per als equips territorials.
 • Elaboració d’informes, memòries de justificació tècnica o altres.
 • Altres accions contemplades per al desenvolupament del programa.

Lloc: Barcelona

Titulació: Diplomatura/Grau en Treball Social.

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Treball Social (Impresentable).
 • Experiència prèvia a programes d’acollida.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat organitzativa i resolutiva.
 • Competència en comunicació escrita.
 • Maneig avançat d’Excel i Word.
 • Idiomes: Imprescindible nivell alt de francès. Es valorarà anglès i/o àrab.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat +33%

Oferim: Jornada Complerta. Contracte de substitució.

Ves al contingut