Treballador/a social i educador/a social

SANT JOAN DE DÉU-SERVEIS SOCIALS BARCELONA

Fins el 15/06/2024


SALARI: Segons Conveni de Catalunya d'Acció Social.

¿QUI SOM? 

A Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona treballem a la ciutat de Barcelona des de l’any 1979 atenent persones sense llar, dins de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.

Actualment estem en la cerca d’un professional Treballador/Educador social que pugui cobrir un lloc de suplències. La seva missió com a professional seria la de realitzar un acompanyament centrat en la persona, atenent totes les seves dimensions i fomentant la participació del resident en el procés cap a la seva autonomia. Sempre prenent com a punt de partida el principi de realitat personal i social, així com les potencialitats i els ritmes individuals de les persones ateses, per a millorar la seva qualitat de vida des de l’estil propi de Sant Joan de Déu.

FUNCIONS:

 • Establir una relació de confiança amb la persona atesa per permeti un acompanyament social en el qual es faciliti la presa de decisions per part del resident.
 • Conèixer la trajectòria i els factors que han provocat la situació actual de la persona atesa per a determinar un diagnòstic social que s’acompanyi d’un pla de treball eficaç, del qual la persona atesa sigui partícip i coneixedora.
 • Detectar necessitats i/o situacions de risc, així com les potencialitats del resident que permetin a l’equip professional fer un treball d’acompanyament integral.
 • Dissenyar el pla de treball consensuant-lo amb cada persona atesa, fer seguiment del mateix i acompanyament dels objectius definits per a deixar registrat en l’expedient personal tot el referit al procés de la persona.
 • Facilitar la informació a tot l’equip professional sobre les pautes acordades amb els residents per a una adequada implicació i intervenció de tot el personal en els processos d’inclusió de les persones ateses.
 • Coordinar i derivar a altres professionals interns o externs per a poder donar resposta adequada a les diferents necessitats que s’hagin detectat en el pla de treball de la persona atesa.
 • Realitzar totes les gestions necessàries, així com les coordinacions amb recursos o programes externs que es requereixin per a promoure el correcte procés d’inclusió soci laboral dels residents del centre.

REQUISITS:

 • Formació General: Estudis Universitaris de Grau de Treball Social/Educació Social Col·legiata com a Treballador/a Social i/o Educació Social.
 • Formació Específica:
 • Coneixement de l’àmbit del’exclusió social, i especialment del col·lectiu de persones sense llar.
 • Mediació i Resolució de Conflictes.
 • Planificació i gestió en la intervenció social.
 • Gestió emocional.
 • Organització i Gestió del temps.
 • Formació en habilitats socials i comunicatives.
 • Coneixements en informàtica (Ofimàtica, Internet, Outlook)

Experiència:

 • Mínim 2 anys d’experiència com a Treballador/a Social i/o Educació social en centres socials (públics o privats)
 • Mínim 1 any d’experiència com a Treballador/a Social amb col·lectius en exclusió social, especialment, amb persones sense llar.

Aptituds / Actituds:

 • Identificació i afinitat amb els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Treball en equip i coordinació.
 • Capacitat de comunicació i habilitats relacionals.
 • Capacitat de presa de decisió.
 • Capacitat de prevenció i resolució de conflictes.
 • Orientació a la qualitat.
 • Orientació al resident, i al personal del centre.

CONDICIONS LABORALS: 

 • Contratació: Eventual.
 • Dedicació: Jornada completa.
 • Distrib. Jorn: Horari de matins i triguis.
 • Incorporació: Juny-Juliol.
Skip to content