Treballador/a social a Barcelona

Companyia de les Filles de la Caritat

Fins el 28/12/2023


SALARI: 24.035 € bruts anuals.

Necessitem incorporar un/a Treballador/a Social col·legiat, per cobrir una vacant en un dels nostres centres a Barcelona. Contracte Indefinit. Incorporació immediata.

Atenció individual i/o grupal a les persones beneficiàries.

Tutorització de persones beneficiàries.

 • Informació i orientació sobre recursos socials.
 • Elaboració, realització i seguiment d’itineraris integrats individualitzats de les persones beneficiàries.
 • Elaboració d’informes socials relacionats amb el sistema d’acollida de protecció internacional.
 • Gestió, seguiment i justificació de despeses i ajuts econòmics que corresponguin, així com gestió i registre de la documentació requerida pel finançador.
 • Gestió, seguiment i justificació de despeses i ajuts econòmics que corresponguin, així com gestió i registre de la documentació requerida pel finançador.
 • Redacció i gestió de documentació i memòries necessària per a la gestió del Programa.
 • Coordinació amb l’equip humà (tant tècnics/ques com de voluntaris/àries) adscrit al programa ia l’Entitat.
 • Col·laboració amb xarxes locals associatives i laborals i altres recursos socials.
 • Gestió del programa a través de la base de dades de l’Entitat, així com altres aplicacions utilitzades en la gestió del programa.
 • Participació i/o desenvolupament i aplicació de les activitats formatives dutes a terme per l’Entitat.
 • Participació en reunions internes o externes que se’l designin.
 • Elaboració de documents, informes i compliment de requisits administratius per al seguiment del programa.
 • Tasques de gestió administrativa i revisió i seguiment d’inventari.
Skip to content