Treballador/a social

ASSÍS

Fins el 06/06/2023


SALARI: Segons conveni d’acció social de Catalunya: 24.000€ / 30.000€ bruts anuals.

DESCRIPCIÓ

 • Departament: Àrea Social.
 • Ubicació: C/ Via Augusta 405-407, Barcelona.
 • Càrrec: Treballador/a Social.
 • Dependència: Cap de l’Àrea Social.
 • Categoria: Grup C : Diplomats/Graduats.
 • Tipus de lloc: Jornada completa.
 • Contracte Indefinit.
 • Hores: 38,5h setmanals.

FUNCIONS

Depenent del cap de l’Àrea Social, el seu principal objectiu serà realitzar un acompanyament centrat en la persona, atenent totes les seves dimensions i fomentant la participació en el el seu procés de promoció social i recuperació vital. Per això, la persona seleccionada realitzarà les següents funcions:

 • Establir vincles positius amb les persones ateses al centre de dia que permetin un acompanyament social orientat a apoderar i fomentar l’autonomia personal.
 • Realitzar entrevistes temporalitzades de seguiment individuals amb les persones de les quals és referent social.
 • Conèixer la trajectòria i els factors que han provocat la situació actual de la persona atesa per determinar un diagnòstic social que s’acompanyi d’un pla de treball eficaç, del qual la persona atesa en sigui partícip i coneixedora.
 • Dissenyar el pla de treball consensuant-lo amb cada persona atesa; seguiment i acompanyament en els objectius pactats.
 • Articular recursos propis i externs per donar resposta a les necessitats plantejades/detectades.
 • Realitzar els acompanyaments externs que es considerin necessaris en el marc del pla de treball.
 • Realització d‘informes mensuals i participació ens les diferents reunions de coordinació internes.
 • Sistematització de dades, elaboració de memòries.
 • Proposar millores en el desenvolupament i disseny del programa des de l’avaluació i la revisió continua de la intervenció (disseny de projectes, metodologies…).
 • Afavorir una cultura d’igualtat, respecte i participació entre les persones ateses, les voluntàries i les treballadores.
 • Fer seus els objectius descrits a la missió i a la normativa de l’entitat i aplicar-los.

REQUISITS

 • Mínima experiència de 2 anys realitzant tasques similars dins el sector.
 • Professional amb capacitat de comunicació i habilitat per a les relacions interpersonals i resolució de conflictes.
 • Idiomes: Castellà, català i Anglès. Es valoraran d’altres.
 • Es valoraran formacions complementaries relacionades: sensellarisme, gènere, etc.
 • Informàtica: Domini de les eines bàsiques (Paquet Office o similars, bases de dades).

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

 • Diplomatura/Grau en Treball Social.

COMPETÈNCIES

 • Treball en equip, capacitat d’aprenentatge, anàlisi i resolució de problemes, organització i planificació, fiabilitat tècnica i personal, adaptabilitat, assertivitat, comunicació interpersonal, empatia i flexibilitat.

Les persones interessades poden fer arribar el seu CV al mail: areasocial@assis.cat amb l’assumpte: CV Treballador/a Social fins el dia 11 de juny de 2023.

Skip to content