Treballador/a familiar

Pere Claver Grup

Fins el 13/07/2023


SALARI: 540€ bruts mensuals * 14 pagaments (7.650€ bruts anuals)

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Cerquem un/a Treballador/a Familiar per al programa suport a l’autonomia a la pròpia llar.

El programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, format per un equip multidisciplinar, atén de forma individualitzada i a domicili, a persones amb trastorn mental que viuen soles o amb els seus familiars i que requereixen suport per a millorar la seva pròpia cura i la relació amb el seu entorn, així com també assolir la màxima autonomia possible.

Les principals funcions a realitzar són:

 • Realitzar en el domicili el suport a totes les activitats d’atenció personal necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana (higiene corporal, control de l’alimentació i control de la medicació, ordre i manteniment de la neteja de la llar, compra, preparació d’aliments, ajuda en l’administració econòmica de la casa, acompanyar o facilitar petites gestions, acompanyar al metge, afavorir la relació amb la família, els amics i els veïns, etc.).
 • Conèixer les característiques de la persona atesa, la demanda que expressa i les necessitats detectades.
 • Treballar conjuntament amb la persona atesa l’adquisició, la recuperació i la millora d’hàbits socials i personals.
 • Prevenir les situacions de risc, de deteriorament personal i d’aïllament greu o de la necessitat d’un possible ingrés hospitalari o atenció prioritària.
 • Observar i detectar l’aparició de símptomes físics i psíquics.
 • Afavorir la coordinació necessària per reorientar la intervenció al domicili.

T’oferim:

 • Treballaràs en un centre referent a Catalunya amb un equip de professionals amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament professional.
 • Formaràs part d’un Grup referent en el sector salut i serveis social/on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l’hora que et segueixes formant.

Condicions laborals:

 • Incorporació: 17 de juliol de 2023.
 • Tipus de contracte: Temporal, per cobertura de vacances del 17 de juliol fins al 15 de setembre.
 • Jornada: 20h/setmanals (50% de la jornada).
 • Horari: De dilluns a dimecres de 9 a 13h, dijous i divendres de 10 a 14h.
 • Conveni col·lectiu d’aplicació: XIV Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

Requisits:

 • Imprescindible titulació de cicle grau mig o superior en vessant social o sociosanitària.
 • Experiència de tres a cinc anys d’experiència professional reconeguda. Experiència i/o formació relacionada amb salut mental.

Competències professionals:

 • Orientació la persona usuària.
 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Resolució de conflictes.
 • Interès en el treball amb persones amb trastorns mentals greus.
 • Capacitat d’anàlisi de situacions complexes.
 • Capacitat crítica constructiva.

Altres requisits. Nivell alt de català i castellà.

Skip to content