Treballador/a familiar o Integrador/a social

Centre Català de Solidaritat CECAS

Fins el 15/05/2024


SALARI: Segons conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Descripció breu de la institució

 • Fundació privada sense ànims de lucre que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments bio-psicosocials i reeducatius considerant patologies derivades.

Denominació del lloc de treball

 • Treballador/a familiar o Integrador/a social.

 Àmbit territorial de l’oferta laboral

 • Tarragona (ciutat).

Formació (preferiblement)

 • Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en institucions socials.
 • Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en el domicili.
 • Grau mitjà Atenció a la dependència.

Experiència

 • Experiència en el camp social.
 • Experiència en l’acompanyament de processos residencials.
 • Es valorarà l’experiència en el sector d’atenció a drogodependències.

Tasques i funcions

 • Coordinació de les tasques domèstiques (alimentació i neteja).
 • Acompanyar a l’equip de cuina i neteja en el desenvolupament de les seves tasques diàries.
 • Organitzar el sector de cuina amb les residents.
 • Participar de l’elaboració del menú diari, en coordinació amb l’àrea sanitària.
 • Gestió de comandes de productes d’alimentació i neteja.
 • Coordinació amb els proveïdors d’aliments.
 • Tenir cura del magatzem i la conservació dels aliments.
 • Garantir el bon estat de neteja i ordre dels espais.
 • Complementar la tasca educativa que du a terme l’equip, sent un referent educatiu positiu per les usuàries.
 • Preparar puntualment la medicació de les usuàries.
 • Transmetre les seves observacions, en relació amb el funcionament de les usuàries a la resta de l’equip.
 • Participar en les reunions d’equip.
 • Participar als grups dels sectors de cuina i neteja, conjuntament amb l’educador responsable
 • Participar en les tasques quotidianes pròpies de la Comunitat Terapèutica quan sigui necessari (Per exemple, acompanyaments a usuàries, atendre a proveïdors en cas que es requereixi, compres puntuals, etc.).
 • Centralitzar les demandes que fan les usuàries del servei referent a la cuina i neteja i transmetre-les al responsable corresponent.

Competències requerides

 • Capacitat de treballar en equip, responsabilitat i capacitat de coordinació.
 • Capacitat de gestionar positivament situacions complexes, capacitat de prendre decisions ràpidament.
 • Afecte, solidaritat, compromís, motivació, entusiasme, esperança, paciència i tolerància.

Condicions

 • Jornada completa i indefinida.
 • Conveni laboral: Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Incorporació immediata.

Presentació de la sol·licitud:

 • Enviar el CV a: info@cecasfundacio.cat.
 • Posar en l’assumpte: “Treballador/a familiar”.
 • Termini de presentació de candidatures: 15 de maig.
Skip to content