Tècnica en atenció directa en temes relacionats amb la salut sexual en dones privades de llibertat

Creación Positiva

Fins el 13/01/2023


SALARI: Salari brut anual de 15.810,00€ (corresponent al grup C: llicenciada determinat pel conveni d’acció social adscrit per l’entitat).

Busquem incorporar al nostre equip de treball una persona amb funcions d’atenció individual i grupal en temes de salut sexual al Servei d’Atenció i Prevenció del VIH a dones privades de llibertat dins del Centre Penitenciari Dones de Barcelona. Formació específica Titulació en l’àmbit social, psicologia o qualsevol altre àmbit de titulació i formació que garanteixi suficient coneixement en les funcions incloses en aquesta oferta. Requisits imprescindibles per optar a la plaça:

 • Experiència professional en atenció a dones i en particular a dones en situació i/o risc de violències masclistes i en salut sexual.
 • Competència digital avançada (processador de textos, base de dades, presentacions), eines d’internet.
 • Experiència i capacitat per a la gestió tècnica de projectes.
 • Domini del català i el castellà parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Experiència en counselling en VIH des d’una perspectiva feminista. Experiència en intervencions en l’abordatge de la salut sexual.
 • Experiència en activitats en defensa dels drets humans, LGBTI+ i dones.
 • Carnet de conduir i cotxe propi.

Perfil Competencial i habilitat personals:

 • Organització i planificació de treball.
 • Proactivitat i iniciativa.
 • Comunicació empatia.
 • Treball en equip, coordinació i seguiment supervisat.
 • Incorporació de la perspectiva feminista en les practiques i tasques a desenvolupar.
 • Pensament analític i crític.
 • Capacitat de gestió dels conflictes i d’autocrítica.
 • Flexibilitat, adaptabilitat i habilitats interpersonals.

FUNCIONS: Intervenció i atenció directa

 • Atenció psicosocial i recolzament emocional individual per a dones dins del CPDB.
 • Disseny i implementació d’intervencions grupals dins del CPDB.
 • Atenció psicosocial i recolzament emocional individual per a dones secció oberta a la seu de l’entitat.
 • Recolzar l’atenció individual i grupal d’altre Centre penitenciari on es desenvolupa el servei durant el període de vacances.
 • Elaboració de itineraris tractaments personalitzat.
 • Coordinació amb l’equip de tractament del Centre Penitenciari.
 • Coordinació periòdica amb l’equip d’atenció de Creación Positiva.
 • Observació crítica i recollida de realitats subjectives i necessitats detectades.
 • Elaboració d’informes, memòries i registres d’activitats i intervencions periòdicament.

Gestió Tècnica del Projecte

 • Col·laboració en la gestió i seguiment del projecte.
 • Elaboració de memòries tècniques del Servei.
 • Participació en les reunions de coordinació de l’Entitat.
 • Gestió i organització de la documentació i de la base de dades.
 • Revisió i edició de documents.
 • Participació en activitats formatives i de sensibilització social.

Condicions Laborals:

 • Incorporació: entre l’1 i al 15 de febrer 2023.
 • Contracte fixe vinculat al finançament del programa.
 • Las activitats es desenvoluparan dins del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i a la seu de Creación Positiva y telemàticament, i de manera puntual en l’altre centre penitenciari on es desenvolupa el servei.
 • Hores setmanals: 25 hores setmanals distribuïdes en horari de mati i tarda de dilluns a divendres.

Les persones interessades podeu fer arribar el vostre CV juntament amb una carta de presentació al c.e.: cv@creacionpositiva.org indicant a l’assumpte “Oferta de Treball -TACPDB2023”. Termini de presentació: fins al 13 de gener de 2023. Entrevistes: del 16 al 30 de gener de 2023.

Skip to content