Tècnica d’Intervenció de Gènere y Salud Mental

Metges del Món

Respondre el formulari

Fins el 01/02/2024


SALARI: Categoria: D3. Tècnic/a Intervenció. SBA: 31.451,61 €.

Temporalitat

Substitució

Missió 

 • Realitzar la intervenció psicosocial de projectes adreçats a persones en situació de prostitució amb un enfocament de gènere i salut mental, en el marc de les directrius de Metges del Món facilitades i coordinades a través de la coordinació d’Inclusió Social de la Seu i el Departament de Programes Estatals i Autonòmics.

Àmbit geogràfic d’intervenció

 • Barcelona, Catalunya.

Organigrama 

 • Dependència de la Coordinació d’Inclusió Social.

Responsabilitats

Sota la supervisió de la Coordinació d’Inclusió Social, la Coordinació de Seu, i de les normes i directrius de Metges del Món haurà de:

 • Desenvolupar les fases del cicle de projecte (diagnòstic, formulació, execució i avaluació) en els projectes a què estigui adscrit/a, assegurant el compliment dels seus objectius i resultats.
 • Planificar, coordinar i executar les activitats contemplades dins dels projectes als quals estigui adscrit/a, per contribuir al compliment dels objectius preestablerts, entre ells la intervenció psicosocial per a restabliment psicològic i emocional de dones en situació de prostitució.
 • Registrar i sistematitzar les activitats grupals i individuals dins de la seva àrea competencial al sistema de gestió operativa mantenint actualitzada la base de dades relativa als contactes, atencions realitzades etc. als projectes.
 • Realitzar el seguiment tècnic i econòmic dels projectes assignats i les justificacions tècniques i econòmiques, informes i/o auditories dels projectes dels projectes de la seva àrea competencial.
 • Mantenir la interlocució de caràcter administratiu adequada i necessària amb les financeres i altres agents socials relacionats amb els projectes adscrits.
 • Impulsar, coordinar i donar suport al grup de persones voluntàries de l’entitat, així com a gestionar persones en pràctiques.
 • Promoure i/o participar en accions de sensibilització i mobilització social, quan es requereixi.
 • Assegurar el bon manteniment i la seguretat dels dispositius, materials i subministraments, amb l’objectiu de donar un bon servei als llocs d’atenció.
 • Participar amb caràcter proactiu i propositiu en processos interns, reunions de coordinació, intercanvi d’informació i activitats de representació i de treball en xarxa (Xarxes i plataformes).
 • Participar en les formacions i sessions de treball, tant a seu autonòmica com a seu central, quan es requereixi.
 • Participar en la definició i les accions de l’estratègia de la seu.
 • Tenir cura i visibilitzar la imatge de l’organització i promoure’n la missió, la visió i els valors.
 • Altres funcions relacionades amb l’activitat de l’àrea de treball, requerides per la Coordinació d’Inclusió Social i/o la coordinació seu o les responsables del Departament de Programes Estatals i Autonòmic de seu central.

Formació

Titulació Acadèmica:  

 • Titulat/ada a l’àmbit de les Ciències Socials o Ciències de la Salut. Preferentment titulació superior en psicologia.
 • Complementària: Especialització en salut mental comunitària i/o salut mental des d’enfocament psicosocial i de gènere.

Formació Addicional: 

 • Es valorarà formació específica en interculturalitat, gènere i drets humans, violència basada en gènere. Detecció i/o intervenció amb Víctimes de Trata i Víctimes de violència de gènere en general. Teoria feminista i Interculturalitat. Formació en gestió del cicle del projecte (marc lògic, gestió orientada a resultats, teoria del canvi). Formació d’intervenció comunitària, sensibilització i mobilització social.

Requisits 

 • Idiomes: Castellà. Català Nivell C2.
 • Informàtica: Bon nivell dOffice; Correu electrònic i Internet. Xarxes socials.
 • Altres: Coneixement de la realitat de les dones en situació de prostitució.
 • Permís de conduir tipus B1.
 • Disponibilitat per viatjar a la CCAA.

Experiència

 • Experiència d’almenys 2 anys en programes d’intervenció psicosocial, treball comunitari amb dones en situació de prostitució i persones que pateixen altres formes de violència de gènere.
 • Es valorarà experiència en intervenció social amb dones en situació de prostitució des d’una perspectiva abolicionista amb perspectiva antiracista, intercultural, enfocament antropològic i de gènere.
 • Es valorarà voluntariat previ.

 Competències

 • Responsabilitat; Capacitat organitzativa, de planificació i resolutiva.
 • Habilitats de comunicació en grups i col·lectius, empatia, assertivitat i de motivar canvis.
 • Dinàmic/a i capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de gestió de conflictes i canvis. Proactivitat.
 • Compromís amb el propòsit i els valors de MdM

Retribució/Condicions

 • Taules salarials de Metges del Món.
 • Contracte de substitució.
 • Jornada laboral: 40 hores/setmanals.
Skip to content