Tècnica d’Educació per la Justícia Global

Desos

Fins el 10/01/2024


SALARI: 1.764,61€ bruts mensuals x 12 pagues.

DESOS Opció Solidària necessita incorporar a l’equip d’Educació de l’entitat 1 persona amb perfil molt proactiu i coneixements sobre Drets Humans, en concret sobre el dret a l’alimentació i la sobirania alimentària, amb l’objectiu de donar suport i millorar els projectes educatius de l’entitat. Es tracta d’un contracte laboral vinculat a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES).  No es requereix experiència prèvia, però sí una persona organitzada, dinàmica i comunicativa, així com és necessari tenir habilitats i coneixements sobre treball comunitari per la creació de la xarxa educativa amb diversos instituts de secundària a Barcelona i agents de l’àrea del comerç, Hostaleria i institucionals de l’Àrea Metropolitana.

Requisits imprescindibles:

 • Persona menor de 30 anys i graduada en Educació social, Educació ambiental o Sociologia amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Competències bàsiques:

 • Flexibilitat i capacitats de resposta al canvi.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat relacional i comunicativa.
 • Treball en equips multidisciplinaris.
 • Proactivitat i polivalència.

Competències Transversals:

 • Coneixements sobre Drets Humans i perspectiva de gènere.
 • Vinculació a l’educació formal i/o no formal i en la dinamització d’activitats amb infància i/o joventut.
 • Vinculació i/o interès demostrable en almenys 3 de les següents temàtiques: sobirania alimentària, feminismes/enfocament de gènere i basat en drets humans, ecologia i justícia ambiental.

Funcions:

Amb l’acompanyament i supervisió de la responsable d’Àrea, les funcions a desenvolupar en aquesta plaça són:

 • Suport en la Recerca, contacte i establiment de convenis amb centres educatius de Secundària i Primària de Barcelona i l’àrea metropolitana per implementar els serveis educatius de l’entitat així com amb entitats i institucions.
 • Suport en el Disseny i elaboració de material educatiu (formatiu i d’avaluació) per diferents comunitats educatives en el marc del dret a l’alimentació, el malbaratament alimentari i els ODS.
 • Suport en el Disseny de dinàmiques per la implementació de projectes d’Educació per a la Justícia Global amb metodologia Aprenentatge Servei.
 • Suport en la Implementació de les accions dissenyades a les aules o en format virtual.
 • Treball en xarxa amb l’equip d’educació i amb altres equips de l’entitat.
 • Tasques de suport a la tècnica d’educació responsable en la cerca i captació de noves escoles que vulguin rebre assessorament i/o implementar els projectes educatius.
 • Implementació d’enquestes i altres mètodes d’avaluació.

Es valorarà:

 • Vinculació a l’educació formal i/o no formal i en la dinamització d’activitats amb infància i/o joventut.
 • Vinculació i/o interès demostrable en almenys 3 de les següents temàtiques: sobirania alimentària, feminismes/enfocament de gènere i basat en drets humans, ecologia i justícia ambiental.
 • Coneixements sobre Drets Humans i perspectiva de gènere.
 • Coneixements sobre currículum educatiu.
 • Flexibilitat horària.

S’ofereix:

 • Incorporació a finals de gener del 2024.
 • Entorn de treball en equip i aprenentatge continu.
 • Jornada laboral completa de 38,5h.
 • Treball semipresencial.

Demanem:

Enviar els següents documents i informació a l’adreça laboral@desosong.org amb l’assumpte “Oferta EDUCACIÓ” fins al 10 de gener del 2024.

 • CV actualitzat.
 • Carta de presentació, destacant els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball.
 • Especificar telèfon i millor horari de contacte.
Skip to content