Tècnica de sensibilització

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Fins el 22/02/2023


SALARI: Retribució segons conveni d'Acció Social.

Responsable tècnica de l’àrea de Sensibilització

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, cerca una persona per incorporar-se a l’equip de l’entitat.

Una persona tècnica que pugui responsabilitzar-se dels projectes d’incidència social que responen a la branca de la prevenció en violències de gènere.

Descripció de la Missió de l’entitat

La Plataforma unitària contra les violències de gènere (PUCVG), és una entitat sense ànim de lucre, que impulsa i dona suport al conjunt del moviment social que lluita pels drets i la llibertat de les dones, per erradicar les violències masclistes. Des del teixit social i la ciutadania promovem el treball en xarxa, compartim, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques per aconseguir-ho. Emprenem a nivell local, autonòmic, estatal i internacional diferents accions i projectes de prevenció, sensibilització, incidència i cooperació, amb les entitats i persones que formen part del moviment i que porten la seva expertesa per dur-los a terme, contribuint a la consecució dels objectius que ens marquem en cada etapa. Canalitzem les demandes de necessitats de les dones per què es transformin en mesures i polítiques i vetllem pel seu compliment.

Perfil d’actitud.

 • Convicció en la Missió, Visió, Valors i Objectius de l’entitat. Convençuda que un fort moviment unitari liderat per les dones, amb els valors del feminisme, la llibertat i la igualtat, és clau en aconseguir l’erradicació de la violència masclista.
 • Compromís en portar a terme els objectius acordats.
 • Contribució en el treball de l’Assemblea, la Junta, l’equip, les entitats i les voluntàries per aconseguir el projecte global de l’entitat.
 • Creativitat en innovar i trobar les solucions o propostes a les barreres que dificulten la lluita pels drets de les dones.

Competències:

 • El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió del cicle de projectes de sensibilització i acció en sensibilització de les violències de gènere.
 • Coneixement i experiència en la formulació i justificació de projectes d’Educació pel desenvolupament i en la normativa de les diferents convocatòries de l’Agència Catalana per la Cooperació com les de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i altres.
 • Capacitat de coordinació i gestió dels projectes i habilitats de treball en xarxa amb les entitats que estan adherides a la Plataforma.
 • Persona amb actitud de treball en equip, d’organització i sistematització del treball, creativa i innovadora, amb respecte i tolerància i amb capacitat de reflexió i autoaprenentatge.

Requisits

 • Experiència demostrable en la gestió de projectes: formulació, identificació i seguiment de projectes educatius.
 • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Coneixement en temes de gènere.
 • Formació especialitzada en gestió de projectes.
 • Experiència en processos relacionats en l’acció comunitària  i la sensibilització de la violència de gènere.
 • Coneixement i experiència en la formulació i justificació tècnica de projectes finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona Justícia Global.
 • Experiència de treball en equip.
 • Bon nivell de la llengua catalana oral i escrita (nivell C, preferiblement acreditat).
 • Domini de Office i gestió del correu electrònic i Skype.

 Funcions

 • Pertànyer a  l’àrea d’incidència social vetllant pels objectius establerts en el projecte global de l’entitat.
 • Impuls i seguiment de les accions de sensibilització i les campanyes proposades.
 • Gestionar, coordinar, acompanyar i efectuar seguiment en la implementació dels diferents projectes en curs.
 • Formular i justificar els projectes (part tècnica i financera).
 • Participar en la revisió i elaboració d’informes tècnics dels projectes, assegurant la correcta justificació econòmica, d’activitats i resultats segons els criteris de cada entitat finançadora.
 • Capacitat de respondre a requeriments i d’altres imprevistos en el transcurs de l’execució i la justificació de projectes (sol·licituds de canvis, resposta a requeriments, etc.).
 • Estar alineada i vetllar per els objectius establerts en el projecte global de l’entitat.
 • Acompanyar en la coordinació dels grups de treball amb entitats vinculades a l’àrea.
 • Col·laborar amb harmonia amb totes les persones de l’equip.
 • Contribuir a les campanyes i projecte general de l’entitat.
 • Col·laborar en els continguts de comunicació amb la responsable del tema.
 • Participar en les activitats emblemàtiques que promou l’entitat.

 Condicions

 • Jornada de 38’5h setmanals.
 • Contracte de 6 mesos amb continuïtat a indefinit.
 • Lloc de treball a la seu de l’entitat, Via Laietana 16 Barcelona.
 • Incorporació immediata.
 • Retribució segons conveni d’Acció Social de Catalunya.
Skip to content