Tècnica de Projectes Orientadora Laboral

Metges del Món

Respondre el formulari

Fins el 17/06/2024


SALARI: Categoria: D3 Tècnic/a Intervenció: 31.451,61€

Realitzar la implementació dels projectes d’Inclusió Social dirigits a persones en situació de prostitució en l’àmbit de l’orientació laboral en totes les seves dimensions en el marc de les directrius de Metges del Món facilitades i coordinades a través de la coordinació d’Inclusió Social de la Seu i el Departament de Programes Estatals i Autonòmics.

Contracte per substitució.

Per a més informació: https://empleo.medicosdelmundo.org/jobs

Skip to content