Tècnica de Projectes de Gènere i Salut Mental

Metges del Món

Respondre el formulari

Fins el 18/06/2024


SALARI: Categoria: D3 Tècnic/a Intervenció: 31.451,61€.

Realitzar la implementació dels projectes d’Inclusió Social dirigits a persones en situació de prostitució amb un enfocament de gènere i salut mental en totes les seves dimensions en el marc de les directrius de Metges del Món facilitades i coordinades a través de la coordinació d’Inclusió Social de la Seu i el Departament de Programes Estatals i Autonòmics

Per a més informació: https://empleo.medicosdelmundo.org/jobs

Skip to content