Tècnica de comunicació audiovisual i gràfica

Irídia

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 31/05/2023


SALARI: Brut anual amb pagues prorratejades: • 2023: 25.066,10 € • 2024: 26.307,05 € • 2025: 27.339,06 €.

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent.

Les línies de l’entitat entorn la violència institucional són el Servei d’Atenció i Denúncia, rendició de comptes dels cossos de seguretat, polítiques migratòries i frontera, defensa de l’espai de la societat civil, privació de llibertat i  dret a la memòria.

L’Eix de Comunicació, Incidència i Cultura treballa per dur a terme una comunicació transformadora, amb l’objectiu de visibilitzar l’activitat de l’entitat i, en la mateixa línia, d’impulsar canvis polítics. Aquesta forma de comunicar forma part també del desenvolupament de litigis estratègics i campanyes que, en última instància, volen contribuir a conscienciar la població pel que fa a la defensa de drets.

Els objectius de l’Eix són explorar i implementar maneres creatives i innovadores de comunicació tant a nivell de contingut com de format i canals, ampliant les audiències i explorant noves narratives, augmentar l’impacte en incidència política a nivell català, estatal i internacional i apostar per la cultura com a eina de promoció i defensa dels drets humans.

Tasques del lloc de treball

 • Coordinació gràfica i audiovisual
  • Definició, coordinació, calendarització i seguiment de la línia gràfica i audiovisual de campanyes i projectes.
  • Gestió d’externalitzacions amb dissenyadores, fotògrafs, videògrafs, productores, impremtes o agències creatives.
  • Vetllar per l’aplicació i coherència de la línia gràfica de l’entitat.
  • Coordinació amb les diferents línies i eixos de l’entitat i atenció a les seves necessitats.
 • Producció gràfica i audiovisual
  • Preproducció, guió, producció, gravació, edició i postproducció de vídeos.
  • Disseny d’imatges, cartells i altres creativitats.
  • Fotografies.
  • Maquetació d’informes.
  • Cobertura d’esdeveniments culturals, actes i rodes de premsa (vídeo i foto).
 • Producció d’esdeveniments
  • Suport a la producció d’actes i esdeveniments culturals: gestió amb espais, programació i regidoria.

Requisits imprescindibles

 • Experiència mínima de 3 anys en sector creatiu, audiovisual o de disseny gràfic.
 • Experiència treballant en equip.
 • Coneixements de fotografia i gravació de vídeo.
 • Domini de programes de disseny i/o edició de vídeo.
 • Disponibilitat per viatjar puntualment.
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Interès per la defensa dels drets humans.

Es valorarà positivament

 • Experiència en producció d’esdeveniments culturals.
 • Experiència en el sector associatiu.
 • Perspectiva de gènere i antiracista.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Formació universitària o Formació Professional en Comunicació Audiovisual, Disseny, Belles Arts o similars.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, valorarem especialment la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarrepresentats actualment al tercer sector en general, i a la nostra organització en concret.

Lloc de treball

 • C/Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona (possibilitat de 20% de teletreball)

Data d’incorporació

 • 10 de juliol

Tipus de contracte

 • Indefinit

Període de prova

 • 6 mesos

Jornada laboral

 • 38,5 hores setmanals

Horari

 • A convenir i amb flexibilitat

Vacances

 • 35 dies laborables de vacances a l’any

Com presentar-te

Persones interessades enviar el CV, el portfoli i/o un recull que mostri la teva feina i una carta de motivació en un correu amb l’assumpte “Tècnica de comunicació audiovisual i gràfica” a l’adreça electrònica indicada. Data límit el 31 de maig 2023. Les sol·licituds que no incloguin la carta de motivació i una mostra dels treballs anteriors no seran tingudes en compte.

Data límit 31 de maig de 2023

Ves al contingut