Tècnica de Comunicació

CooperAcció

Fins el 03/07/2023


SALARI: D'acord a l’escala salarial de CooperAcció: 14.897,82€ bruts anuals.

A CooperAcció som una associació feminista de cooperació internacional que treballem a El Salvador, Colòmbia, Mali, Senegal i Europa. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’empoderament de les dones, lesbianes y trans, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 son:

 • Vides lliures de violències i pau.
 • Autonomia dels cossos i sexualitats.
 • Economies per a la vida i ecofeminisme.
 • Enfortiment dels moviments de dones i feminismes.

SELECCIONEM: Tècnica de Comunicació

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

L’objectiu del lloc de treball és donar suport i desenvolupar els projectes i accions comunicatives de CooperAcció, vinculats als eixos de treball “Economies per la vida i ecofeminismes”, “Vida lliure de violències i pau” i “Autonomia dels cossos i sexualitats”.

Es requereix una feminista amb compromís amb els valors internacionalistes i solidaris de l’organització, així com amb experiència en coordinació de projectes i capacitat de treball en equip.

FUNCIONS I TASQUES:

La persona s’incorporarà a l’Àrea de Comunicació a la seu central a Barcelona. Haurà d’implementar les accions comunicatives, de sensibilització i d’incidència política de l’organització, així com de donar suport a l’estratègia d’Educació per la Transformació.

Més concretament les tasques a desenvolupar seran:

 • Dissenyar, planificar i difondre accions i campanyes comunicatives i altres activitats de l’organització. (esdeveniments, campanyes d’incidència, projectes, jornades, formacions, etc.)
 • Suport en la renovació de l’estructura i els continguts de la pàgina web de l’entitat: www.cooperaccio.org.
 • Dinamització de les xarxes socials de CooperAcció (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn), així com avaluació de l’impacte digital (analítiques RRSS).
 • Redacció de continguts per a la pàgina web, xarxes socials, butlletins informatius i elaboració de notes de premsa.
 • Disseny i elaboració de material de difusió de les projectes i activitats (cartellera, fullets, mailings…)
 • Elaboració de productes comunicatius de CooperAcció (registre i edició de vídeos i fotografies, maquetació de publicacions…)
 • Coordinació i organització d’esdeveniments, jornades i activitats de sensibilització o incidència política de l’associació.
 • Suport tècnic en la realització d’activitats en l’entorn digital (webinars, streamings…)
 • Gestió i coordinació d’accions d’incidència i comunicació, fent xarxa amb organitzacions de dones i moviment feminista del nord i sud global.
 • Facilitació de reunions, dinamització i seguiment de grups de treball.
 • Suport en l’elaboració d’informes tècnics dels projectes pel que respecta a la comunicació (sistematització de fonts de verificació, resultats…)
 • Relacions amb premsa i mitjans de comunicació a nivell català, estatal i internacional.
 • Suport a les necessitats de les àrees vinculades a l’Àrea de Comunicació i a les tasques transversals de l’entitat.
 • Participació en la vida associativa de CooperAcció, la coordinació i el compromís amb la sostenibilitat de l’entitat. A mig termini, incorporació a la direcció col·lectiva de l’entitat.

PERFIL REQUERIT:

Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències de la Informació, Comunicació o similars.
 • Coneixements amplis en gènere i feminismes i/o experiència activista feminista.
 • Experiència de treball d’almenys 3 anys en gestió de projectes de comunicació d’entitats socials i/o de cooperació internacional.
 • Coneixement i experiència de community manager: planificació, gestió, programació i analítica web i de xarxes socials. (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo, Youtube)
 • Coneixements vinculats al desenvolupament de pàgines web (WordPress).
 • Experiència en l’elaboració de continguts i productes audiovisuals i gràfics.
 • Excel·lent capacitat de redacció i comunicació oral en català i castellà, i habilitats per parlar en públic.
 • Experiència en treball amb mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV i mitjans digitals).
 • Coneixement d’eines d’edició audiovisual i maquetació (programari adobe), d’eines de treball col·laboratiu en xarxa, i paquet d’ofimàtica.
 • Gestió d’eines digitals de videotrucades i sistemes de streaming (Zoom, StreamYard, Facebook Live…)
 • Capacitat creativa, resolutiva i d’autoorganització.
 • Capacitat de treballar en equip i en processos participatius.
 • Capacitat de treball sota pressió.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Prioritzem dones, lesbianes, trans i persones no binàries.

CONDICIONS:

 • Contracte indefinit amb compromís inicial d’un any prorrogable, amb jornada laboral de 20 hores setmanal de dilluns a divendres (amb flexibilitat d’horari segons necessitats personals i de la entitat).Lloc de treball presencial a l’oficina de CooperAcció, amb possibilitats de teletreball a convenir.
 • Incorporació prevista el 13 de setembre 2023 a un equip actiu i amb perfils diversos.
 • Possibilitat de participar en altres activitats de CooperAcció d’interès relacionades a temes de feminisme i/o gènere i cooperació internacional.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

 • Les persones interessades han d’enviar a seleccion@cooperaccio.org el seu Currículum Vitae actualitzat i carta de motivació abans del 3 de juliol, indicant en l’assumpte del correu «CONVOCATÒRIA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ».
 • Agraïm que a la carta de motivació es destaqui els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball, i en especial l’experiència i/o coneixements en gènere i feminismes.
 • El procés de selecció es donarà per finalitzat el 31 d’agost de 2023. En cas de no ser contactada abans d’aquesta data s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.
 • Si us plau, si no compliu gaires requisits, NO US PRESENTEU.

 

Skip to content