Tècnica atenció social i habitatge

Refugees Welcome

Fins el 15/09/2023


SALARI: Segons Conveni d'Acció i Intervenció Social.

Descripció entitat:

Refugees Welcome España (Refugiats Benvinguts) és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu generar històries de convivència i fomentar una Cultura de Benvinguda a Espanya. Per això, promou un model d’inclusió social horitzontal enfocat a l’accés a un habitatge digne posant en contacte persones desplaçades que busquen una habitació amb ciutadania local que vol llogar una habitació en condicions d’horitzontalitat.

Pertanyem a la Xarxa Refugees Welcome International, treballant a 15 països, incloent Itàlia, Àustria, Canadà i Austràlia entre altres països.
Les activitats de lassociació tenen un caràcter principalment local i nacional. Actualment estem presents a Madrid, Catalunya, València, Albacete, Illes Balears, Múrcia i Galícia.

Descripció projecte:

Durant 5 anys consecutius gràcies a la confiança de diversos Ajuntaments a Catalunya, Refugees Welcome España és present cada any mínim a 4 localitats-ciutats. Entre ells hi ha Barcelona, ​​Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell entre altres municipis juntament amb els que promovem una Cultura de Benvinguda per generar més històries de convivència. Tot i això, l’emergència social agreujada per la pandèmia, el racisme institucional, l’encariment dels preus i els prejudicis continuen suposant un obstacle real per poder accedir a un habitatge digne per a les persones desplaçades. Les funcions d’aquesta vacant es faran a la nostra seu de Barcelona.

Objectiu General de la vacant

La persona seleccionada continuarà amb la implementació del projecte Cultura de Benvinguda 2023 a Catalunya liderant i acompanyant totes les parts (cases, persones desplaçades, voluntariat). Es duran a terme tasques de coordinació i derivació amb les entitats del sector així com matchings entre perfils afins per conviure, potenciant lenfocament dhabitatge i la mediació comunitària. Contracte indefinit (Grup 1, Tècnica, Conveni Col·lectiu Estatal d’Acció i Intervenció Social) amb 6 mesos de prova

Objectius Específics de la vacant

Objectiu específic 1: Atenció directa a les persones implicades al programa (tant persones desplaçades buscant una habitació com persones locals que volen formar part del programa registrant casa seva).

Tasques associades:

● Entrevistes individualitzades a les persones sol·licitants de Protecció Internacional que es registren.
● Entrevistes individualitzades, contacte i informació a famílies/persones acollidores.
● Avaluació de tots els perfils així com la pertinència de la seva participació valorant criteris de vulnerabilitat i afinitats.
● Execució de matchings (aparellaments) i selecció d’enllaços locals.
● Coordinació i supervisió de l’itinerari de convivència.
● Coordinació amb els Equips Tècnics de les entitats de referència per garantir intervencions integrals.

Objectiu específic 2: Seleccionar, formar i gestionar les persones voluntàries de Refugees Welcome.

Tasques associades:

● Definició dels perfils de voluntariat per al Grup de Treball d‟Atenció Social.
● Publicació i gestió d’ofertes de voluntariat.
● Identificació de perfils i selecció de voluntàries.
● Disseny i realització de tallers de formació (bàsica inicial i formació continuada) per a l’acció voluntària.
● Seguiment i formació continuada del voluntariat en l’exercici de les seves funcions (especialment els vincles locals).
● Gestions administratives associades al cicle de voluntariat (registre, alta a l’assegurança de voluntaris, assignació de tasques, etc.).
● Organització d’esdeveniments i dinamització del voluntariat implicat al projecte.

Objectiu específic 3: Gestionar i difondre el projecte a nivell local.

Tasques associades:

● Coordinació amb les entitats socials (institucions públiques, associacions de veïns i ONG locals).
● Organització i participació en esdeveniments de difusió i sensibilització ciutadana.
● Cerca de recursos externs (esportius, culturals, etc.) que puguin ser interessants i enriquidors per als participants.
● Elaboració de propostes de projecte.
● Capitalització de bones pràctiques.
● Sistematització de processos i elaboració de memòries justificatives.
● Coordinació interna amb la resta de l’equip de Refugees Welcome.
● Altres activitats que es puguin considerar pertinents durant l’execució del projecte.

Objectiu específic 4: Prospecció i intermediació en habitatge

Tasques associades:

● Facilitació i intermediació a l’accés a ofertes d’habitacions en habitatges compartits i pisos.
● Sensibilització sobre les dificultats d‟accés al‟habitatge per a persones desplaçades.
● Mediació en situacions de conflicte en convivències.

PERFIL/REQUISITS:
Formació acadèmica

 • Grau Universitari en Treball Social/Educació Social/Psicologia.
 • Es valorarà formació complementària (estudis de postgrau) en matèria dIntervenció/Desenvolupament Comunitari, Drets Humans, Protecció Internacional i/o Gènere.

Requisits

 • Idiomes: Castellà i català (altament valorable). Altres idiomes com anglès, francès i/o àrab molt valorables.
 • Coneixement del Sistema de Protecció Internacional i la situació de l’habitatge a Espanya així com de recursos als municipis d’acció a Catalunya.
 • Identificació amb la missió i els objectius de l’associació.
 • Capacitat per al treball en equip i juntament amb el voluntariat a la seu de Barcelona i en algunes ocasions, en remot si l’acció ho requerís.
 • Informàtica/Programes: Maneig de paquet Office (inclòs Excel) i bases de dades.

Experiència professional:

 • Experiència professional mínima de 3 anys en intervenció i acompanyament a persones desplaçades (idealment a Espanya).
 • Experiència professional mínima de 2 anys establint, mantenint i ampliant relacions amb teixit associatiu i recursos datenció social.
 • Experiència mínima d’1 any en gestió de voluntariat.
 • Molt valorable experiència en l’elaboració d’informes socials.

COMPETÈNCIES

 • Analitzar i resoldre problemes, Iniciativa i autonomia, Optimisme i entusiasme, Capacitat per liderar iniciatives, Organització i planificació, Fiabilitat tècnica i personal, Comunicació interpersonal, Treball en equip

Condicions de l’oferta de treball:

 • NIVELL: Empleat
 • TIPUS DE CONTRACTE: Mitja Jornada*
 • DURADA: Indefinit.
 • ESTUDIS MÍNIMS: Llicenciatura.
 • EXPERIÈNCIA MÍNIMA: 3 anys.
 • DATA INICI: 02/10/2023
Ves al contingut